2014 - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám cizinců z třetích zemí

Donátor projektu: Centrum pro podporu integrace cizinců a Zlínský kraj

Realizace: leden 2014 –červen 2014

Naši školu navštěvuje 5 žáků s cizí státní příslušností. U čtyř z nich probíhá individuální jazyková příprava českého jazyka v přizpůsobeném týdenním rozvrhu. Péči zajišťují pedaogičtí pracovníci naší školy a profesionální lektorka na výuku bohemistiky.

Přidělená finanční dotace ZK:  28.000,-Kč


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz