Žákovský parlament

Žákovský parlament vznikl na začátku roku 2008 jako nový poradní orgán vedení školy.
Je tvořen zástupci jednotlivých tříd II. stupně a také V. třídy. Během schůzek se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd, dále se zde zástupci tříd pravidelně dovídají aktuální informace týkající se chodu školy. 

Žákovský parlament se schází podle potřeby, jinak každé úterý v sudém týdnu a to v Mediální učebně.

Členové  žákovského parlamentu ve školním roce 2017 - 2018 jsou:

5.A - Tereza Kročilová, Nela Stehlíková

6.A - Monika Mihlová, Adéla Slováková

6.B - Barbora Němcová, Klára Válková

7.A - Věra Apoštolová, Aneta Kryštofová

8.A - Jan Peňáz

9.A -Kryštof Bačík, Jakub Michálek

9.B - Markéta Andrýsková, Jana Mošťková


Veškeré informace o tom, co se na zasedání ŽP řešilo a řeší, najdete na naší nástěnce, která je umístěna na chodbě naproti bočního vstupu do školy směrem do tělocvičen či do jídelny.

Možností všech žáků školy, jak mohou komunikovat se svými zástupci v tomto orgánu, je mimo osobní rozhovory také SCHRÁNKA DŮVĚRY, která se nachází hned vedle naší nástěnky.
Pokud máš problém týkající se školy, svěř se nám! Dopis můžeš vhodit do schránky,
která je určena právě na řešení takových problémů…

*Schránka je anonymní*