Základní škola

Adresa naší školy: Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště

Kontakty na vedení školy

PaedDr. Dagmar Bistrá
ředitelka školy
tel.: 572 634 460
dagmar.bistra@zsvysluni.cz
Mgr. Šárka Votavová
zástupkyně ředitelky, 
tel.: 572 634 625
sarka.votavova@zsvysluni.cz
Dagmar Svobodová
vedoucí vychovatelka školní družiny, 
tel.: 572 634 050
dagmar.svobodova@zsvysluni.cz
Dagmar Horáčková
vedoucí školní jídelny, 
tel.: 572 634 624
dagmar.horackova@zsvysluni.cz
Jana Steinerová
hospodářka školy,
tel.: 572 634 625
jana.steinerova@zsvysluni.cz