Výpis z provozního řádu

Stručný výpis z provozního řádu

I. Vstup do objektu

Do objektu je možno vstupovat vstupní branou z ulice Na Výsluní, popř. od učebny.

II. Provozní doba činnosti DDH

- žáci ZŠ, spec. škol apod. (dle schváleného harmonogramu návštěv schváleného ÚAMK a provozovatelem DDH),  vždy od 8,00 hodin do 12,30 hodin,

- školní družiny, školní kluby, dopravní kroužky ZŠ, DDM odpoledne od 13,00 do 15,00 hodin.

- mateřské školy, děti s rodiči a další volný výcvik ve volných termínech, po vzájemné dohodě se správcem DDH

III. Povinnosti všech zaměstnanců a návštěvníků objektu

- dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

- nekouřit v celém objektu,

- při zjištění požáru ho neprodleně ohlásit na linku 150 a dbát pokynů požárních hlídek, zaměstnanců a velitele zásahu,

- v průběhu dopravní výuky  a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů instruktora dopravní výchovy, pedagogického pracovníka, příp. správce objektu DDH a respektovat místní nařízení .


POZOR! Za bezpečnost dětí, které v objektu DDH absolvují systematický výcvik dopravní výchovy zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází.

Za děti, které navštíví DDH za účelem samostatného nepravidelného výcviku jsou zodpovědní rodiče.


Kontakt na správce DDH

dopravni.hriste@zsvysluni.cz nebo tomas.smetana@zsvysluni.cz.cz 

tel:  732 555 756I. Vstup do objektu
Do objektu je možno vstupovat vstupní branou z ulice Na Výsluní, popř. od učebny.


II. Provozní doba činnosti DDH

- žáci ZŠ, spec. škol apod. (dle schváleného harmonogramu návštěv schváleného ÚAMK a provozovatelem DDH),  vždy od 8,00 hodin do 12,30 hodin,
- školní družiny, školní kluby, dopravní kroužky ZŠ, DDM odpoledne od 13,00 do 15,00 hodin.
- mateřské školy, děti s rodiči a další volný výcvik ve volných termínech, po vzájemné dohodě se správcem DDH


III. Povinnosti všech zaměstnanců a návštěvníků objektu

- dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
- nekouřit v celém objektu,
- při zjištění požáru ho neprodleně ohlásit na linku 150 a dbát pokynů požárních hlídek, zaměstnanců a velitele zásahu,
- v průběhu dopravní výuky  a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů instruktora dopravní výchovy, pedagogického pracovníka, příp. správce objektu DDH a respektovat místní nařízení .

POZOR! Za bezpečnost dětí, které v objektu DDH absolvují systematický výcvik dopravní výchovy zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází.
Za děti, které navštíví DDH za účelem samostatného nepravidelného výcviku jsou zodpovědní rodiče.Kontakt na správce DDH


dopravni.hriste@zsvysluni.cz nebo jan.hyzdal@razdva.cz 

tel: 777 613 619, 732 555 756