Školní poradenské pracoviště

Složení výchovné komise školy 2017/2018

Mgr. Vítězslav Janča - Vedoucí výchovné komise, výchovný poradce

Mgr. Jana Němečková - člen výchovné komise, metodik prevence

PaedDr. Dagmar Bistrá - členka výchovné komise, ředitelka školy, poradenství pro profesní orientaci žáků a kariérovou orientaci

Mgr. Šárka Votavová - členka výchovné komise, zástupkyně ředitelky

Třídní učitel - pokud řeší problémy konkrétního žáka jeho třídy

Mgr. Alice Kutnarová - členka výchovné komise, školní psycholožka