Školní mléko

Program „Školní mléko“

V rámci programu Školní mléko poskytujeme žákům mléčka v krabičkách od společnosti Laktea,o. Nabízíme nyní dětem na 1. stupni „krabičkové“ mléko Lipánek: jahodový, vanilkový, kakaový, neochucený. Cena za 1 ks je 5 Kč, žáci získají za 50,- Kč kartičku na 10ks odběrů, neochucené mléčko pak stojí 4,- Kč, kartička 40,- Kč.

Jde o státem dotovaný výrobek, jehož spotřeba nesmí přesáhnout 5 ks na žáka za týden! Děti si koupí kartičku na 10 ks a postupně si mléka mohou v pondělí a v pátek před vyučováním, tj. 7.40 h. – 8.00 h, odebírat. Prodej nových kartiček vždy včas oznámí třídní učitelka.

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice. Mléko a vybrané mléčné výrobky dodává do základních, mateřských a středních škol na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Připravuje nabídku, zásobuje a vede kompletní agendu v souvislosti s čerpáním dotací žáky ve školách.

Historie projektu Školní mléko

Obecně prospěšná společnost Laktea, která si vytkla cíl realizovat v masovém měřítku projekt Školní mléko, a podpořit tak zdravou výživu a zdravý vývoj školní mládeže, byla založena 26. srpna 1996. Laktea přišla v polovině devadesátých let s ideou vzkřísit zapomenutý program Školní mléko. Důvody byly jasné: upozorňování lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou.Začátky nebyly jednoduché, Laktea hledala a získávala sponzory, nejrůznějšími informačními kanály šířila osvětu a propagovala zdravou výživu dětí a mládeže, organizovala celostátní i mezinárodní konference, soutěže pro děti, lobovala za prosazení státních dotací a postupně zapojovala do projektu Školní mléko stále více škol. V září 1999 vstoupil do projektu stát a začal dotovat školní mléko pro žáky prvních a druhých tříd, v září 2000 se dotace rozšířila i na žáky třetích tříd a od ledna 2001 pak i na žáky čtvrtých tříd. Od 6. 3. 2001 měli nárok na dotované mléko a mléčné výrobky všichni žáci plnící povinnou školní docházku. Zpočátku měly děti nárok na dvě krabičky dotovaného mléka týdně. Od září 2004 si dotované mléko a mléčné výrobky mohli kupovat žáci všech tříd základních škol každý vyučovací den, tedy pětkrát týdně. V souvislosti se vstupem naší země do EU se totiž dotace zvýšily - část prostředků šla z rozpočtu Ministerstva zemědělství, druhá část pak z prostředků EU. Česká republika tak patřila mezi 64 zemí světa, které rozvíjejí program Školní mléko, dotovaný jak jednotlivými státy, tak fondy Evropské unie. V srpnu 2008 rozhodla vláda ČR, že dotace z národních zdrojů nebudou na školní mléko a mléčné výrobky nadále poskytovány. Tím došlo k výrazné změně především v cenách výrobků, avšak díky dotacím EU a podpoře výrobců se podařilo o.p.s. Laktea nabídnout v září 2008 žákům příznivou cenu. Navíc nárok na dotované mléko a jogurty každý vyučovací den měli nejenom žáci základníchi škol, ale nově i mateřských a středních škol.

V červenci 2009 znovu rozhodla vláda ČR, ale tentokrát přijala pro náš program příznivější řešení - každé dítě, žák nebo student má nárok každý vyučovací (provozní) den na jeden dotovaný mléčný výrobek.