Provoz školní družiny

Od 1. září 2007 pracuje školní družina podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí v ředitelně školy a u vedoucí vychovatelky školní družiny. Tento dokument byl přepracován a aktualizován s platností k 1.9.2016.

Školní družina má 2 oddělení. Vedoucí vychovatelkou je paní Dagmar Svobodová a dále paní vychovatelka Mgr. Hana Vanďurková. Školní družina je  samostatnou součástí školy s vlastními prostorami. 

Sluníčková družina, ta je nejlepší!
Jsou tam kluci, děvčata spokojeni v ní.
Hrajem si a zpíváme, jdeme do přírody,
do celoroční soutěže získáváme body.
(úryvek z družinové hymny)


Školní družina zajišťuje naplňování volného času dětí 1. – 5. tříd. Má samostatné prostory  - 2 herny, místnost s počítači, klubovnu, kuchyňku. Velkou výhodou je přírodní areál kolem školy s průlezkami a lavičkami, který slouží k relaxaci a různým soutěžím.

 • Nabízí dětem vyžití v různých činnostech:
  • výtvarných
  • pracovních
  • sportovních
  • hudebních
  • společenskovědních
 • Organizuje:
  • besedy se zajímavými lidmi
  • návštěvy městské knihovny, městské policie, hasičů, muzea, DDM …
 • Pořádá akce pro rodiče:
  • vánoční a velikonoční dílničky
  • družinový karneval
  • zábavná odpoledne
 • Připravuje děti na soutěže v rámci uhersko brodského okrsku:
  • recitační soutěž
  • výtvarná soutěž
  • „Brodský zpěváček“
  • dopravní soutěž
  • sportovní olympiáda