Plán práce

Plán práce školy na letošní školní rok i předešlé školní roky.


Říjen 2018

2. října úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících , od 14.00-16.00 hod 

4. října čtvrtek

 • podzimní přírodovědná soutěž, od 13.30 hod, ŠD

5. října pátek

 • preventivní program , beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta,  pro žáky VI.A třídy, 5. - 6. vyuč. hod, multimediální učebna, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách

18. října čtvrtek

 • preventivní program, beseda na téma Kamarádi online, lektor p. Hanák,  pro žáky V.A třídy, 1. vyuč. hod
 • preventivní program, beseda na téma Kamarádi online, lektor p. Hanák,  pro žáky IV.A třídy, 2. vyuč. hod
 • preventivní program, beseda na téma Závislosti online, lektor p. Hanák,  pro žáky VIII.A třídy, 3-4.. vyuč. hod
 • preventivní program, beseda na téma Hazard online, lektor p. Hanák,  pro žáky IX.A třídy,5. - 6. vyuč. hod

23. října úterý

 • třídní schůzky
 •  od 15.00 - 16.00 hod  informace k přijímacímu řízení na SŠ v učebně informatiky
 • od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy ve sborovně školy

24. října  úterý

 • podzimní dílničky pro družináře a jejich rodinné  příslušníky , od 15.00 hod, ŠD

29. - 30. října

 • podzimní prázdniny

Září 2018               

3. září pondělí

 • 1. – 7. ročník slavnostní zahájení školního roku a zábavný animační program kouzelníka Jiřího Hadaše od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. Uh. Brod
 • po ukončení programu si třídní učitelé převedou žáky do školy
 • 8. – 9. ročník zahájení v 9.00 ve kmenových třídách

4. září úterý

 • třídnické práce, výuka ukončena pro 1. ročník v 10.45 hod, 2.-5. ročník v 11.15 hod, 6. - 9. ročník v 11.40 hod
 • provozní porada od 15.00 hod ve sborovně školy

5. září středa

 • výuka podle rozvrhu

5. – 14. září

 • výuka pro žáky 1. ročníku do 10.45 hod

11. září úterý

 • třídní schůzky pro rodiče žáků I.A, I.B, III.A tříd, od 15.30 hod v kmenových třídách
 • třídní schůzky pro rodiče žáků VI.A třídy, od 16.00 hod v kmenové třídě

18. září úterý

 • fotografování prvňáčků, "Můj první školní rok", Fotoreportáže Zlín, cena fotografie 25,- Kč

21. září pátek

 • BRODEXPO 2018, miniveletrh firem, podniků a středních škol

25.září úterý

 • výuka na dopravním hřišti, pro žáky IV.A třídy, od 8.00 – 11.40 hod

Červen 2018

1. června pátek

 • Mezinárodní den dětí, Branný den pro žáky 4. - 9. tříd
 • 0. - 3. třída výukový program v planetáriu DK  Uherský  Brod
 • Hec olympiáda k MDD, od 13:30 hod na školní zahradě, zábavné soutěžení v netradičních disciplínách, ŠD
4. června pondělí
 • výlet žáků třídy VI.A,  Brno, pedagog. doprovod p. uč. Habáníková, p. Šmilauerová
5. června úterý
 • 37. ročník atletické olympiády školních družin, slavnostní zahájení ve 12:30 hod  na stadionu Lapač, pořádá ŠD a ZŠ Na Výsluní  ve spolupráci s DDM v Uh. Brodě
 • schůzka rodičů  budoucích prvňáků s vedením školy, od 15.30 hod ve sborovně
6. - 8. června
 • výlet žáků tříd IX..A+ IX.B,  Rožnov pod Radhoštěm. pedagog. doprovod p. uč. P. Bahulíková, p. uč. Smržová
7. června čtvrtek
 • výlet žáků třídy VI.B , Uherské Hradiště, pedagog. doprovod p. uč. P. Šojdrová, p.Smějsíková
11. - 13. června
 • výlet žáků třídy VII.A+ VIII.A, Oáza Hodonín, pedagog. doprovod p. uč. Němečková, p. uč. Janča,  p. uč. Chovancová,       p. uč. Kůdelová
12. - 15. června
 • škola v přírodě, pro žáky 1. stupně, RC Sidonie, Brumov Bilnice
19. června úterý
 • závěrečná pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně
20. června středa
 • ukázka zahraničních tanečních souborů, od 10.00 hod, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
21. června čtvrtek
 • Poznej a chraň, přírodovědná soutěž na školní zahradě,od 13:30 hod, ŠD
25. - 28. června 
 • třídnické práce, výběr a rozdávání učebnic
 • 1. stupeň od 8.00 - 11.30 hod
 • 6. - 7. ročník 8.00 - 12.00 hod
 • 8. - 9. ročník 8.00 - 12.15 hod
26. června úterý
 • slavnostní rozloučení se s žáky 9. ročníku, Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod, od 15.30 hod
29. června pátek
 • slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
 • od 9.00 - 10.00 hod, oběd se v tento den nevaří

Květen 2018

1. května úterý

 • Svátek práce

2. května středa

 • fotbalový turnaj Mc Donald s Cup, 4. - 5. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Simanová
 • soutěž Word, výběr žáků, UH,  pedagog. doprovod p. Šmilauerová

2. - 11. května

 • zahraniční výjezd do Polska, projekt Erasmus +, p. uč. Josefíková

3. května čtvrtek

 • fotbalový turnaj Mc Donald s Cup, 1. - 3. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Hrubošová
 • městské kolo vědomostní soutěže Poznej své město, vyhlašovatel Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A  třídy

8. května úterý

 • Den vítězství

9. května středa

 • ​soutěž v malování, UH,výběr žáků, pedagog. doprovod p. Smějsíková

10. května čtvrtek

 • beseda s plukovníkem gšt. Ing. Radkem Hennerem s názvem „Skutečná tvář války“, pro žáky 9. ročníku, od 10 hod, malý sál DK, vstup zdarma, pedagog. doprovod p. uč. Bahulíková

14. - 18. května 

 • kurz první pomoci A+B+C docela malých doktorů, ŠD

15. května úterý

 • konzultační odpoledne učitelů, od 15.00 - 17.00 hodin

18. května čtvrtek

 • soutěž Sprejerství, SOŠ UB, pedagog. doprovod p. Smějsíková
 • vyhlášení výsledků vědomostní soutěže "Poznej své město", Muzeum J. A Komenského UB

22. května úterý

 • výuka na dopravním hřišti, třída IV.A,  8.00 - 11.40 hod
 • fotografování tříd

28. května pondělí

 • Seiferos, letové ukázky dravců, pro žáky 1. + 2. stupně, začátek od 10.00 hod, prostranství za muzeem J.A.Komenského, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod vyučujíc v daných hodinách

29. května úterý

 •  Festival RE:PUBLIKA 1918-2018, Brno, pro žáky  2. stupně, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • okresní kolo matematické Pythagoriády, Staré Město, pedagog. doprovod p. uč. Habáníková

Duben 2018

2. dubna pondělí 

 • Velikonoční pondělí

3. dubna úterý

 • prezentace výukových programů, Philcom Didakta, pro vyučující, od 14.30 hod v učebně zeměpisu
 • konzultační odpoledne od 14.00 - 16.00 hod

6.dubna pátek

 • slavnostní otevření učebny biologie s aktualizací výukových programů   Classroom Corinth od 10.00 hod

12.dubna čtvrtek

 • zápis žáků do 1. třídy, od 14.00 - 17.00 hod
 • přijímací zkoušky na střední školy

13. dubna pátek

 • přijímací zkoušky na střední školy, osmiletá gymnázia

16. dubna pondělí

 • přijímací zkoušky na střední školy - 2. termín

17. dubna úterý

 • okresní kolo matematické olympiády
 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

19. dubna čtvrtek

 • třídní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • přírodovědná soutěž Chráníme přírodu, školní zahrada,od 13.30 hod, ŠD

20. dubna pátek

 • Den Země, aktivity na Masarykově náměstí pro žáky 1. stupně, brigáda -úklid okolí školy

23. - 27. dubna

 • jazykový projekt Erasmus +

24. dubna úterý

 • výuka na dopravním hřišti, pro žáky IV.A třídy

25. dubna středa

 • memoriál Mgr. M. Lásky v basketbalu, pro žáky 6. - 7. ročníku, sportovní hala UB

26. dubna čtvrtek

 • školní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • okrsková dopravní soutěž školních družin
 • čarodějnický rej, od 13.30 hod, školní zahrada, ŠD

27. dubna pátek

 • exkurze žáků třídy V.A, IV.A, Hvězdárna a planetárium Brno, vědecký park VIDA

  ​​

Březen 2018


6. března úterý

 • pořad primární prevence Drogová kriminalita a my,  pro žáky 8. – 9. ročníku, od 11.00 hod, DK Uh. Brod, vstupné 50,- Kč, odchod ze školy v 10.45 hod, po návratu výuka podle rozvrhu

 • třídní schůzky od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících

 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy, volba členů do školské rady za zástupce rodičů

7. března středa

 • výukový program Veselé zoubky, zubní hygiena, pro žáky I.A třídy

8. března čtvrtek

 • družinová pěvecká soutěž, ŠD

9. března pátek

 • beseda se spisovatelem dětských knih Janem Svitákem, od 8.55 – 9.40 hod třída VI.A, 10.00 – 10.45 hod třída V.A. od 10.55 – 11.40 hod třída VI.B, od 11.50 – 12.40 hod třída VII.A, multimediální výchova

13. března úterý

 • divadelní pohádka Tři pohádky s písničkou, pro třídu 0.A, uvádí divadlo Pohádka Praha, DK Uh. Brod, začátek v  9.30 hod, vstupné 60,- Kč

 • miniškolení pro učitele, hlasovací zařízení, lektor Mgr. Havránek,14.30 – 16.00 hod,  multimediální učebna

14. března středa

 • okrsková přehlídka zpěváčků lidových písní Brodský zpěváček, od 8.00 hod, DDM, ŠD

21. března středa

 • přehlídka kraslic, Muzeum J.A. K. Uh. Brod, pro třídu 0.A, od 9.00 hod

26. března pondělí

 • beseda na téma  Styly učení, lektor okresní metodik prevence pan Kratochvíl, 8.55 – 10.45 hod třída IX.A, 10.55 – 12.35 hod třída IX. B, multimediální učebna, bezplatně, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách

 • velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky, od 14.00 hod, ŠD

28. března středa

 • Den učitelů, divadelní představení, DK Uh. Brod

29. – 30. března

 • velikonoční prázdniny

Únor 2018

2. února pátek

 • pololetní prázdniny
 • pro zaměstnance školy školení první pomoci

6. února úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících, od 14.00 - 16.00 hod
 • Ukázková hodina práce žáků I.A třídy, od 15.00 hod, organizace p. uč. Z. Zálešáková

7. únor středa

 • Den otevřených dveří v přípravné třídě, od 8.00 - 11.40 hod, organizace p. uč. Librová

8. února čtvrtek

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáky 1. stupně, organizace p. uč. Hrubošová

9. února pátek

 • tradiční karneval ,  organizace ŠD, od 13.15 - 15.30 hod, tělocvična školy

12. - 16. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku + zájemce žáků 1. stupně,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana, p. uč. Chovancová, p. uč. Hladilová, p. uč. Z. Zálešáková

19. - 23. února

 • pololetní prázdniny

27. února úterý

 • Zápis nanečisto, pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, od 14.00 - 16.00 hod, organizace vyučující 1. stupně

28. února středa

 • okrskové kolo recitační soutěže, DK Uh. Brod

Leden 2018

3. ledna středa

 • zahájení výuky

5. ledna pátek

 • Novoroční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách, pro žáky 2. stupně, v tělocvičně školy,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana

         Organizace:  6. - 7. třídy od 8.00 - 10.30 hod

                                8. - 9. třídy od 10.45 - 13.25 hod

                                Dohled u tříd vyučující v daných hodinách.

                                Mimo hrací časy výuka tříd  podle rozvrhu. 

9. ledna úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod
 • výchovná komise

11. ledna čtvrtek

 • školní kolo biologické olympiády, organizace p. uč. Chovancová

15. ledna pondělí

 • dopravní výchova,  třída IV.A , učebna třídy

16. ledna úterý

 • preventivní program Život v závislosti - beseda s bývalým narkomanem, multimediální učebna, od 8.55 - 10.45 hod třída VIII.A, od 10.55 - 12.35 hod třídy IX.A+IX.B, pedagogický doprovod vyučující  v daných hodinách
 • okrskový turnaj o putovní pohár, od 8.00 - 12.00 hod, ŠD

 17. ledna středa

 • ​okresní kolo dějepisné olympiády, Velehrad

23. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně školy

30. ledna úterý

 •  projekt Svět kolem nás, výukový  program  Kuba - dvě tváře svobody, pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 11.30 hod, odchod ze školy v 11.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé, po návratu ukončení výuky a oběd
 • soutěže smíšených družstev, od 14.15 hod, ŠD

31. ledna středa

 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky, třídní učitelé v třídnických hodinách.
 •         1. - 5. ročník    5. vyuč. hod

        6. - 9. ročník    6. vyuč. hod

       Odpolední výuka zrušena.

       Pololetní prázdniny  - pátek  2.2. 2018