Plán práce

Plán práce školy na letošní školní rok i předešlé školní roky.

Duben 2018

2. dubna pondělí 

 • Velikonoční pondělí

3. dubna úterý

 • prezentace výukových programů, Philcom Didakta, pro vyučující, od 14.30 hod v učebně zeměpisu
 • konzultační odpoledne od 14.00 - 16.00 hod

6.dubna pátek

 • slavnostní otevření učebny biologie s aktualizací výukových programů   Classroom Corinth od 10.00 hod

12.dubna čtvrtek

 • zápis žáků do 1. třídy, od 14.00 - 17.00 hod
 • přijímací zkoušky na střední školy

13. dubna pátek

 • přijímací zkoušky na střední školy, osmiletá gymnázia

16. dubna pondělí

 • přijímací zkoušky na střední školy - 2. termín

17. dubna úterý

 • okresní kolo matematické olympiády
 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

19. dubna čtvrtek

 • třídní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • přírodovědná soutěž Chráníme přírodu, školní zahrada,od 13.30 hod, ŠD

20. dubna pátek

 • Den Země, aktivity na Masarykově náměstí pro žáky 1. stupně, brigáda -úklid okolí školy

23. - 27. dubna

 • jazykový projekt Erasmus +

24. dubna úterý

 • výuka na dopravním hřišti, pro žáky IV.A třídy

25. dubna středa

 • memoriál Mgr. M. Lásky v basketbalu, pro žáky 6. - 7. ročníku, sportovní hala UB

26. dubna čtvrtek

 • školní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • okrsková dopravní soutěž školních družin
 • čarodějnický rej, od 13.30 hod, školní zahrada, ŠD

27. dubna pátek

 • exkurze žáků třídy V.A, IV.A, Hvězdárna a planetárium Brno, vědecký park VIDA


Březen 2018


6. března úterý

 • pořad primární prevence Drogová kriminalita a my,  pro žáky 8. – 9. ročníku, od 11.00 hod, DK Uh. Brod, vstupné 50,- Kč, odchod ze školy v 10.45 hod, po návratu výuka podle rozvrhu

 • třídní schůzky od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících

 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy, volba členů do školské rady za zástupce rodičů

7. března středa

 • výukový program Veselé zoubky, zubní hygiena, pro žáky I.A třídy

8. března čtvrtek

 • družinová pěvecká soutěž, ŠD

9. března pátek

 • beseda se spisovatelem dětských knih Janem Svitákem, od 8.55 – 9.40 hod třída VI.A, 10.00 – 10.45 hod třída V.A. od 10.55 – 11.40 hod třída VI.B, od 11.50 – 12.40 hod třída VII.A, multimediální výchova

13. března úterý

 • divadelní pohádka Tři pohádky s písničkou, pro třídu 0.A, uvádí divadlo Pohádka Praha, DK Uh. Brod, začátek v  9.30 hod, vstupné 60,- Kč

 • miniškolení pro učitele, hlasovací zařízení, lektor Mgr. Havránek,14.30 – 16.00 hod,  multimediální učebna

14. března středa

 • okrsková přehlídka zpěváčků lidových písní Brodský zpěváček, od 8.00 hod, DDM, ŠD

21. března středa

 • přehlídka kraslic, Muzeum J.A. K. Uh. Brod, pro třídu 0.A, od 9.00 hod

26. března pondělí

 • beseda na téma  Styly učení, lektor okresní metodik prevence pan Kratochvíl, 8.55 – 10.45 hod třída IX.A, 10.55 – 12.35 hod třída IX. B, multimediální učebna, bezplatně, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách

 • velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky, od 14.00 hod, ŠD

28. března středa

 • Den učitelů, divadelní představení, DK Uh. Brod

29. – 30. března

 • velikonoční prázdniny