Plán práce

Plán práce školy na letošní školní rok i předešlé školní roky.


Leden 2018

3. ledna středa

 • zahájení výuky

5. ledna pátek

 • Novoroční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách, pro žáky 2. stupně, v tělocvičně školy,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana, 6. - 7. třídy od 8.00 - 10.30 hod, 8. - 9.třídy od 1045 - 13.25 hod, dohled u tříd vyučující v daných hodinách . Mimo hrací časy výuka tříd  podle rozvrhu. 

8. ledna pondělí

 • školní kolo zeměpisné olympiády, 1. - 2. vyuč. hod, organizace p. uč. Kůdelová

9. ledna úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod
 • výchovná komise

11. ledna čtvrtek

 • školní kolo biologické olympiády, organizace p. uč. Chovancová

15. ledna pondělí

 • dopravní výchova,  třída IV.A , učebna třídy

16. ledna úterý

 • preventivní program Život v závislosti - beseda s bývalým narkomanem, multimediální učebna od 8.55 - 10.45 hod třída VIII.A, od 10.55 - 12.35 hod třídy IX.A+IX.B, pedagogický doprovod vyučující  v daných hodinách
 • okrskový turnaj o putovní pohár, od 8.00 - 12.00 hod, ŠD

 17. ledna středa

 • ​okresní kolo dějepisné olympiády, Velehrad

23. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně školy

30. ledna úterý

 •  projekt Svět kolem nás, výukový  program  Kuba - dvě tváře svobody, pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 11.30 hod, odchod ze školy v 11.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé, po návratu ukončení výuky a oběd
 • soutěže smíšených družstev, od 14.15 hod, ŠD

31. ledna středa

 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky, třídní učitelé v třídnických hodinách.
 •         1. - 5. ročník    5. vyuč. hod

          6. - 9. ročník    6. vyuč. hod

         Odpolední výuka zrušena.

       Pololetní prázdniny  - pátek 2.2.2018

Prosinec 2017

1. prosince pátek

 • Stonožková Praha, exkurze žáků VII.A třídy do Prahy organizace p. uč. Němečková, p. uč. Chovancová

4. prosince pondělí

 • divadelní pohádka Pinocchio, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, pro žáky 1. a 2. ročníku, začátek v 8.45 hod, odjezd od školy v 8.00 hod, vstupné 70,- Kč

​5. prosince úterý

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně

 • návštěva Muzea J.A. Komenského Uh. Brod, tvoření perníčků, pro třídu 0.A

 • Mikulášské pásmo říkanek a písniček s nadílkou, od 14.00 hod  - ŠD

 • konzultační odpoledne učitelů od 15.00 - 16.00 hod

7. prosince čtvrtek

 • ​Vánoční akademie žáků, pro rodiče a přátele školy, od 15.30 hod ve velkém sále Domu kultury Uherský Brod 

11. prosince pondělí

 • beseda na téma holocaust, pro žáky 9. ročníku
 • návštěva solné jeskyně, pro žáky 0.A

13. prosince středa

 • vánoční pořad  Od koledy po muzikál, Ziggy Horváth a REBEL band, pro žáky 3. - 9. ročníku, začátek v 10.00 hod, odchod ze školy v 9.30 hod, kino Máj, vstupné 50,- Kč, doprovod třídní učitelé, 
 • divadelní představení Pohádky z lístků, divadlo Brod, pro žáky 0.A, DK Uh. Brod

14. prosince čtvrtek

 • preventivní program Hasík

18. prosince pondělí

 • vánoční bruslení, zimní stadion, pro žáky 1. a 2. stupně, organizace p. uč. Hladilová + vyučující Tv
 • vánoční dílničky pro rodiče žáků, od 14.00 hod, školní družina

21. prosince čtvrtek

 • Vánoční  Bratislava, exkurze žáků do Bratislavy, výběr žáků, organizace p. uč. Kůdelová, p. uč. Chovancová

22. prosince pátek

 • žáci 1. stupně vánoční posezení u stromečku ve třídách - dle organizace tříd
 • pro žáky 2. stupně 1. - 4. vyuč. hod výuka podle rozvrhu, 5. vyuč. hod vánoční posezení v kmenových třídách, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • Ukončení výuky a rozpis obědů: 1. - 2. ročník   v  11.30 hod
 •                                                      3.-  5. ročník    v 11.40 hod
 •                                                      6. - 7. ročník  ve 12.30 hod
 •                                                      8. - 9. ročník  ve 12.40 hod
 •  Posezení u vánočního stromečku, ŠD  


       23. prosince 2016 až 2. ledna 2018  vánoční prázdniny

       Výuka začne ve středu  3. ledna 2018.

                                 

 Listopad 2017

1. listopadu středa

 • filmové představení Síla lidskosti - Nicholas Winton,pro žáky 7. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 8.15 hod, odchod ze školy v 7.45 hod, vstupné 50,- Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé

2. listopadu čtvrtek

 • družinová recitační soutěž, ŠD

8. listopadu středa

 • okrsková recitační soutěž školních družin, ŠD

9. listopadu čtvrtek

 • testování žáků IX. A + zájemci IX.B , projekt Stonožka firmy  SCIO, od 10.00 hod v učebně PC

10. listopadu pátek

 • fotografování žáků 1. stupně, vánoční tématika, cena za sadu fotografií 200.- Kč
 • Technický jarmark, pro žáky 9. ročníku, DK Uh. Brod

14. listopadu úterý

 • náborová přehlídka středních škol, pro žáky 8. - 9. ročníku, Uh. Hradiště
 • čtvrtletní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovněškoly

14. - 22. listopadu

 • inventární kontrola
 • přehlídka středních škol, Uherské Hradiště, pro žáky 8. - 9. ročníku,od 10.00- 12.30 hod

15. listopadu středa

 • fyzikálně-přírodopisně- preventivní  pořad Mám chytré tělo, pro žáky 3. - 6. ročníku od 9.00 hod, pro žáky 7. - 9. ročníku od 10.30 hod v malé tělocvičně školy, vstupné 45,- Kč, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách

17. listopadu pátek

 • státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

22. listopadu středa

 • beseda se spisovatelkou Marií Bořkovcovou, pro žáky 9. ročníku, 5. - 6. vyuč. hod, Knihovna Františka Kožíka, organizace p. uč. Smržová

Říjen 2017

3. října úterý

 • konzultační odpoledne , od 14.00-16.00 hod 

5. října čtvrtek

 • Zvířata z planety SLUNIDIREN, vědomostní a dovednostní soutěž I. a II. oddělení, ŠD

16. října pondělí

 • beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta, od 10.55 - 12.35 hod, 6. ročník, multimediální učebna

26. - 27. října

 • podzimní prázdniny

28. října sobota

 • státní svátek

30. října

 • dopravní výchova, výuka pro žáky IV.A, teoretická část v učebně IV.A třídy, 1. - 2. vyuč. hod
 • odpoledne u strašidel, zábavné soutěže pro všechna oddělení, ŠD

31. října úterý

 • třídní schůzky
 •  od 15.00 - 16.00 hod  informace k přijímacímu řízení na SŠ v učebně informatiky
 • od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy ve sborovně školy

Září 2017

4. září pondělí

 • slavnostní zahájení školního roku od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. Uh. Brod
 • po ukončení programu si třídní učitelé převedou žáky do školy, výdej obědů od 11.00 hod

5. září úterý

 • třídnické práce, výuka ukončena pro 1. ročník v 10.45 hod, 2.-5. ročník v 11.15 hod, 6. - 9. ročník v 11.40 hod
 • provozní porada od 15.00 hod ve sborovně školy

6. září středa

 • výuka podle rozvrhu
12.září úterý
 • třídní schůzky pro rodiče žáků 0.A, I.A tříd, od 15.30 hod v kmenových třídách, pro rodiče žáků VI.A  a VI.B třídy  od 16.00 hod v kmenových třídách

​18. - 22. září

 • setkání účastníků jazykového projektu Erasmus+,  výměnný pobyt - návštěva zástupců účastníků z Itálie na naší škole, organizace p. uč. Josefíková, p. uč. Kůdelová

20. září středa

 • fotografování prvňáčků + přípravná třída - Můj první školní den

20. - 22. září

 • adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, školící středisko Maršov, organizace a pedagog. doprovod, Mgr. Šustková p. uč. Němečková, p. uč. Habáníková, p. uč. Šojdrová, p. uč. Smetana

22. září pátek

 • BRODEXPO 2016, miniveletrh firem, podniků a středních škol, pro žáky 9. ročníku, 5. - 6. vyuč. hodinu, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách​


Červen 2017

1. června čtvrtek 

 • divadelní představení Špalíček pohádek a veršů, Slovácké divadlo UH, 1. - 4. ročník, odjezd v 9.00 hod, vstupné 60.- Kč
 • probační a mediační služba, pro žáky 9. ročníku, pedagog. doprovod p. řed. Bistrá, p. uč. Chovancová
 • Den Fenix, pořad v Muzeu J.A. K Uh. Brod, pro žáky 5. - 8. ročníku
 • zábavné odpoledne k MDD, od 13.45 hod, ŠD

5. června pondělí 

 • program primární prevence MADIO, pro žáky VI.A třídy, 2. -3. vyuč. hod
 • celostátní kolo vědomostní soutěže Eurorebus, výběr žáků , pedagog. doprovod p. uč. Láska

6. června úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících

7. června středa

 • plavecké závody PS Delfín, výběr žáků 1. stupeň, pedagog. doprovod p. uč. Zimčík Zálešáková
 • soutěž v malování, výběr žáků, UH, pedagog. doprovod p. Javnická
 • pasování prvňáčků na čtenáře, od 11.30 hod, DK, třída I.A,I.B, pedagog. doprovod p. uč. Bublíková, p. uč. Hladilová

8. června čtvrtek

 • exkurze žáků třídy V.A, ZOO Lešná, pedagog. doprovod p. uč. Habáníková, p. uč. Votavová

12. června pondělí

 • atletická soutěž  O pohár starosty města, výběr žáků 1. stupně, atletický stadion ZŠ Pod Vinohrady, pedagog. doprovod p. uč. Zimčík Zálešáková, p. Šmilauerová

13. června úterý

 • program primární prevence MADIO, pro žáky třídy V.A, 2. - 3. vyuč. hod
 • závěrečná pedagogická rada,od 14.15 hod ve sborovně školy
 • schůzka rodičů žáků budoucí 1. třídy s vedením školy, od 17.00 hod ve sborovně školy

14. června středa

 • výlet žáků třídy VIII.A+ VIII.B,  Brno, pedagog. doprovod p. uč. P. Bahulíková, p. uč. Smržová
 • přírodovědná soutěž "Znáš dobře naši přírodu", od 13.30 hod,  ŠD

16. června pátek

 • turnaj v judu, tělocvična školy, pro žáky 1. - 3. ročníku

19. - 21. června

 • výlet žáků třídy IX.B,  Oáza Hodonín, pedagog. doprovod p. řed. Bistrá, p. uč. Chovancová

20. - 23. června

 • škola v přírodě, pro žáky 1. stupně, rekreační středisko Revika Vizovice

22. června čtvrtek

 • slavnostní přijetí a vyhodnocení nejúspěšnějších žáků 9. tříd z Uh. Brodu u pana starosty města

23. června pátek 

 • výlet žáků třídy VI.A, Vida! science centrum Brno, pedagog. doprovod p. uč. Němečková, p. uč. Chovancová
 • exkurze žáků třídy VIII. B, Exit game Uherské Hradiště, pedagog. doprovod p. uč. Machalová

27. června úterý 

 • schůzka rodičů přípravné třídy s vedením školy, od 16.00 hod ve sborovně školy

28. června středa

 • slavnostní rozloučení se s žáky 9. ročníku, Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod

26. - 29. června 

 • třídnické práce, výběr a rozdávání učebnic

30. června pátek

 • slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
 • 1. - 5. ročník vysvědčení od 9.00 hod, oběd v 10.30 hod
 • 6. - 9. ročník vysvědčení od 10.00 hod, oběd v 11.00 hod​


Květen 2017

1. května pondělí

 • Svátek práce

2. května úterý

 • fotbalový turnaj McDonald s Cup, 1. - 3. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Hrubošová

 • ​konzultační odpoledne vyučujících

3. května středa

 • fotbalový turnaj McDonald s Cup, 4. - 5. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Janča

4. května čtvrtek

 •  školní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 .hod

8. května pondělí

 • Státní svátek

10. května středa

 • soutěž žáků "Řemeslo má zlaté dno", SOŠ UB, výběr žáků 8. ročníku, pedagog. doprovod p. Javnická

11. května čtvrtek

 • městské kolo vědomostní soutěže "Poznej své město", vyhlašovatel Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy

16. května úterý

 • výuka na dopravním hřišti, třída IV.A, 8.00 - 11.40 hod

17. května středa

 • regionální kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, areál DH při ZŠ Na Výsluní UB, výběr žáků, pedagog. doprovod p. uč. Janča, p. Javnická 

 • okresní kolo matematické Pythagoriády, Staré Město

 • soutěž  na  školní zahradě Chránění  živočichové  naší  přírody, ŠD

18. května čtvrtek

 • vyhlášení výsledků vědomostní soutěže "Poznej své město"

19. května pátek

 • fotografování tříd, Photodienst Brno, cena za foto třídy 20.- Kč, skupinka žáků 25.- Kč

22. - 26. května

 • zahraniční výjezd do Itálie, jazykový projekt Erasmus+, výběr žáků + pedagog. doprovod p. uč. Němečková, p. uč. Šojdrová

23. května úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících, od 15.00 - 17.00 hod,  1. stupeň v kmenových třídách, 2. stupeň   v kabinetech vyučujících

30. května úterý

 • přednáška pro žáky 6. – 7. ročníku o nebezpečí internetu Seznamte se bezpečně, účinkuje Ben Critovao,    DK Uh. Brod

 • atletická olympiáda školních družin, stadion Lapač, organizace ŠD při ZŠ Na Výsluní, UB


Duben 2017

​​4. dubna úterý

 • pořad LISTOVÁNÍ - scénické čtení,  představení pro 1. – 5. ročník Šmodrcha ( Archie Klimpton, začátek v 8.30 hod, tělocvična školy, představení pro žáky 6. - 9. ročníku Jak být klukem/holkou (James Hawson+ Hayley Longová), začátek v 10.00 hod, kino Máj, účinkují Věra Holá, Lukáš Hejlík, vstupné 50,- Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé

 • zápis žáků do 1. tříd, od 14.00-17.00 hod, organizace vyučující 1. stupně

 • okresní kolo matematické olympiády, UH, pedagog. doprovod p. uč. Habáníková

 • konzultační odpoledne vyučujících 2. stupně, od 14.00-16.00 hod

3. - 12. dubna
 • zahraniční výjezd p. uč. Josefíkové do Itálie, jazykový projekt Erasmus+

5. dubna středa
 • program primární prevence MADIO, pro žáky V.A třídy, 2. - 3. hod, pedagogický doprovod p. uč. Habáníková
 • velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky, od 15.00 hod, ŠD
7. dubna pátek
 • soutěž Sprejerství, organizace SOŠ UB, výběr žáků
11. dubna středa
 • výukový pořad, Prevence  kouření, lektor p. Kratochvíl, pro žáky VI.A třídy, 4. - 5. vyuč. hodina, multimediální učebna, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách
 • vědomostní soutěž Eurorebus, pedagog. doprovod p. uč. Láska 
12. dubna středa
 • přijímací zkoušky na střední školy
13. - 14. dubna
 • velikonoční prázdniny
17. dubna pondělí
 • Velikonoční pondělí
18. dubna úterý
 • multimediální pořad o Americe, USA s angličtinou, lektor Mgr. Karel Kocůrek, pro žáky 4. - 9. ročníku,v hodinách AJ
 • přijímací zkoušky na střední školy - osmiletá gymnázia
 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

21. dubna pátek

 • Den Země, úklid okolí školy

25. - 27. dubna 

 • projektové dny, Dny lidskosti, pro žáky 2. stupně

26. dubna středa

 • Den otevřených dveří, pro žáky 1. stupně

27. dubna čtvrtek

 • třídní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • okrsková dopravní soutěž školních družin

28. dubna pátek

 •  poznávací exkurze do Osvětimi, výběr žáků 8. + 9. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Smržová, p. uč. Němečková
 • čarodějnický rej na školní zahradě, od 13.45 hod, ŠD

Březen 2017

6. - 10. března

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. stupně, organizace p. řed. Bistrá, p. uč. Hladilová, p. uč. Zálešáková

7. března úterý

 • anglicko - česká inscenace " Kocour v botách", Divadelní centrum z.s., pro žáky 3. - 6. ročníku, od 8.30 hod, DK,vstupné 60,- Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • anglicko - česká inscenace " Petr Black", Divadelní centrum z.s., pro žáky 8. - 9. ročníku, od 10.15 hod, DK,vstupné 60,- Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • třídní schůzky SRPDŠ, 1. stupeň od 15.30 hod v kmenových třídách, 2. stupeň od 16.00 hod v kmenových třídách a kabinetech vyučujících

8. března středa

 • přednáška s besedou na téma kriminality mládeže, Josef Klíma - Zločin kolem nás, pro žáky 8. - 9. ročníku, od 11.00 hod, DK, vstupné 50.- Kč, 

9. března čtvrtek

 • výukový program ​Lež na procházce, lektor p. Fránek, pro žáky 6. - 9. ročníku, multimediální učebna
 •      1.+2. hod IX.A+IX.B, pedagog. doprovod p. uč. Němečková, p. uč. Chernelová
 •      3. hod  VI.A,  pedagog. doprovod p. uč. Votavová
 •      4. hod VIII.B, pedagog. doprovod p. Bartošová
 •       5. hod VIII.A, pedagog. doprovod p. Bartošová
 •       6. hod  VII.A, pedagog. doprovod p. Bartošová
 • soutěž ve zpěvu lidových písní, ŠD

10. března pátek

 • ​sběr dat ke čtenářskému chování vybraných žáků, organizace p. uč. Machalová

14. března úterý

 • ukázková hodina práce žáků 1.A třídy, od 15.00 hod, organizace p. uč. Bublíková
 • okrsková přehlídka zpěváčků lidových písní, organizace ŠD Mariánské náměstí

20. března pondělí

 • workshopy pro děti  MŠ  ve třídách, učebnách  a v tělocvičně školy 

27. března pondělí

 • pořad LISTOVÁNÍ - scénické čtení, kino Máj, představení pro 1. – 5. ročník Šmodrcha ( Archie Klimpton, začátek v 8.30 hod, představení pro žáky 6. - 9. ročníku Jak být klukem/holkou (James Hawson+ Hayley Longová), začátek v 10.00 hod, účinkují Věra Holá, Lukáš Hejlík, vstupné 50,- Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé

30. března čtvrtek

 • výukový pořad " Po stopách J. A. Komenského", Muzeum J.A.K., třída V.A., 3. - 4. vyuč. hod, pedagog. doprovod p. uč. Bahulíková

Únor 2017

1. února středa

 • populárně naučný pořad Svět kolem nás na téma Vietnam, pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 11.30 hod, odchod ze školy v 11.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé
 • okresníkolo olympiády z českého jazyka, Uh. Hradiště, pedagog. doprovod p. Janů

3. února pátek

 • pololetní prázdniny

7. února úterý

 • konzultační odpoledne
 • beseda na téma Sex, AIDS, vztahy, lektor p. Pakosta, pro třídy IX.A  3 – 4. vyuč. hod, pro  třídu IX.B 5 – 6. vyuč.hod, organizace p. uč. Veselá
 • seznámení s programem Začít spolu, prezentace pro rodiče budoucích prvňáčků, od 15.00 hod v multimediální učebně

8. února středa

 • okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, organizace ZŠ Na Výsluní UH. Brod , p. uč. Josefíková
 • školní kolo recitační soutěže, 1. stupeň, 4. vyuč. hod, organizace p. uč Hrubošová

10. února pátek

 • filmové představení Lichožrouti, pro žáky 1.,2.,4. a 5. ročníku, vstupné 50,- Kč
 • maškarní karneval, od 14.15 hod, tělocvična školy, ŠD

13. - 17. února

 • jarní prázdniny

20. února pondělí

 • beseda Tajemství Husových stop, lektor p.Pakosta, pro třídu IV.A 2. - 3. vyuč. hod, pro třídu V.A  4. - 5. vyuč. hod, organizace p. uč. Votavová

22. února středa

 • okrskové kolo recitační soutěže, DK Uh. Brod

27. února - 3. března

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, organizace p. uč. Láska, p. uč. Janča, p. uč. Chovancová


Leden 2017

3. ledna úterý

 • zahájení výuky
 • konzultační odpoledne od 14.00 - 16.00 hod

11. ledna středa

 • školní kolo biologické olympiády, organizace p. uč. Chovancová

13. ledna pátek

 • spaní ve škole, třída IX.B, organizace p. uč. Chovancová

19. ledna čtvrtek

 • okresní kolo dějepisné olympiády, ZŠ Velehrad, pedagogický doprovod p. Bartošová

22. - 29. ledna

 • druhé setkání účastníků jazykového projektu Erasmus+,  výměnný pobyt - návštěva zástupců účastníků z Bulharska na naší škole, organizace p. uč. Josefíková, p. uč. Lančaričová

24. ledna úterý

 • pololetní pedagogické rada, od 14.30 hod ve sborovně

31. ledna úterý

 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky, zajistí třídní učitelé
        1. ročník          4. vyuč. hod
        2. - 5. ročník    5. vyuč. hod
        6. - 9. ročník    6. vyuč. hod
       Následuje ukončení výuky a oběd.
       Pololetní prázdniny jsou v pátek 3. února.

Prosinec 2016

2. prosince pátek

 • školní kolo olympiády z českého jazyka, 3. - 4. hod, organizace p. uč. Smržová

5. prosince pondělí

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně

 • Mikulášské pásmo říkanek a písniček s nadílkou, od 14.00 hod  - ŠD

6. prosince úterý

 • konzultační odpoledne učitelů od 15.00 - 17.00 hod

8. prosince čtvrtek 

 •   předvánoční koledování „Došli jsme k vám na koledu, pro žáky 1. -4. ročníku, začátek v 9.30 hod, DK, vstupné 50.- Kč
 •    soutěž v rukodělných činnostech, SOU Uh. Brod, třída VIII.A. od 9.00 - 13.00 hod, pedagog. doprovod p. Bartošová
 •   setkání ředitelů a vých. poradců, SOU Uherský Brod, od 13.00 hod, p. řed. Bistrá

9. prosince pátek

 • Technický jarmark, Česká zbrojovka, pro žáky 8. ročníku od 7.30 - 9.15 hod, pro žáky 9. ročníku od 9.00 - 10.15 hod.

9. - 12. prosince

 • výjezd p. uč. Josefíková, p. uč. Lančaričová, Rumunsko, první setkání jazykového projektu Erasmus+
 • technický jarmark pro žáky 9. ročníku
 • spaní ve  škole, třída IX.B, p. uč. Chovancová, p. uč. Bistrá
 • vánoční besídka ŠK Judo, trenéři M. Zbožínek, J, Kostka, jídelna školy

15. prosince čtvrtek

 • vánoční besídka žáků 1. stupně  pro rodiče žáků - pásmo vánočních koled a básní, od 15.00 hod, kino Máj, organizace
 •  vyučující 1. stupně

19. prosince pondělí

 • filmové představení Anděl páně 2, pro žáky 5. - 9. tříd, začátek v 10.00 hod, odchod od školy v 9.30 hod, kino Máj, vstupné 70.- Kč -  hrazeno SRPDŠ

20. prosince úterý

 • návštěva digitálního  planetária Uherský Brod, třída VI.A od 12.00 - 13.00 hod, třída VII.A od 11.00 - 12.00 hod

21. prosince středa

 • návštěva digitálního  planetária Uherský Brod, třída VIII.A od 12.00 - 13.00 hod, třída VIII.B od 11.00 - 12.00 hod

22. prosince čtvrtek

 • žáci 1. stupně vánoční posezení u stromečku ve třídách - dle organizace tříd
 • pro žáky 2. stupně 1. - 5. vyuč. hod výuka podle rozvrhu, 6. vyuč. hod vánoční posezení v kmenových třídách, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • Ukončení výuky a rozpis obědů: 1. - 4. ročník   v  11.40 hod
 •                                                      5. ročník        ve 12.00 hod
 •                                                      6. - 9. ročník  ve 13.25 hod
 •  Posezení u vánočního stromečku, ŠD  

 • 23. prosince 2016 až 2. ledna 2017  vánoční prázdniny

         Výuka začne v úterý 3. ledna 2017.

                                     

Listopad 2016

1. listopadu úterý

 • třídní schůzky
 •  od 15.00 - 16.00 hod  informace k přijímacímu řízení na SŠ v učebně informatiky
 • od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy ve sborovně školy

2. listopadu středa

 • okresní finále ve florbalu, pedagog. doprovod p. uč. Láska

3. listopadu čtvrtek

 • testování žáků 9. ročníku - zájemci , projekt Stonožka firmy  SCIO, od 8.00 hod v učebně PC

8. listopadu úterý

 • beseda na téma Holocaust a extrémismus, lektor p. Pakosta, pro žáky 9. ročníku, 4. - 5. hod, pedagog.doprovod vyučující v daných hodinách
 • preventivní program, Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně, téma Táta, máma a já, pro třídu II.A, 1. - 2. vyuč. hod
 • preventivní program, Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně, téma Jak jsme přišli na svět, pro třídu III.A, 3. - 4. vyuč. hod

10. listopadu čtvrtek

 •  recitační soutěž ŠD

14. listopadu pondělí

 • fotografování žáků 1. stupně, vánoční tématika, cena za sadu fotografií 200.- Kč

15. listopadu úterý

 • čtvrtletní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

16. listopadu středa

 • okrsková recitační soutěž ŠD, od 8.00 hod na DDM

17. listopadu čtvrtek

 • Den boje za svobodu a demokracii

14. - 22. listopadu

 • inventární kontrola


23. listopadu středa

 • adventní dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky, od 15.00 hod, ŠD

24. listopadu čtvrtek

 • preventivní program, Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně, téma Nechej mě, pro třídu  IV.A, 1. - 2. vyuč. hod
 • preventivní program, Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně, téma Nechej mě, pro třídu V.A, 3. - 4. vyuč. hod

25. listopadu pátek

 • výchovný koncert Filharmonie BM Zlín "Melodie českých a světových muzikálů",pro žáky 8. - 9. ročníku, odjezd od školy v 9.00 hod, začátek v 10.15 hod, vstupné 50 Kč + doprava, doprovod třídní učitelé, po návratu výuka podle rozvrhu
 • bruslení žáků 1. a 2. stupně - zájemci, od 8.00 - 12.00 hod

28. listopad pondělí

 • jazykově poznávací zájezd "Vánoční Vídeň", zájemci žáků 9.+ 8.  ročníku, pedagog. doprovod p. uč. Josefíková, p. uč. Lančaričová, p. uč. Chovancová


Říjen 2016

4. října úterý

 • ​provozní porada od 15.00 hod ve sborovně
 • školení BOZP vedoucích pracovníků, od 10.00 hod ve sborovně
 • konzultační odpoledne vyučujících, od 14.00 - 16.00 hod

5. října středa

 • preventivní program Kyberšikana, pro žáky VI.A, lektor p. P. Pakosta​

6. října čtvrtek

 • návštěva dětského oddělení knihovny, skupina zájemců, akce ŠD

7. - 8. října 

 • ​volby do zastupitelstva kraje, sborovna školy

11. října úterý

 • beseda na téma Potraviny na férovku, lektor p. Fránek, pro třídu IX.A, 4. - 5. hod, doprovod vyučující v daných hodinách
 • zasedání školské rady, od 15.00 hod 

13. října čtvrtek

 • beseda na téma Potraviny na férovku, lektor p. Fránek, pro třídu IX.B, 6. - 7. hod, pedagog.doprovod vyučující v daných hodinách
 • beseda na téma Korupce, lektor p. Fránek, pro třídy IX.A, IX.B, 1. - 2. vyuč. hodina, pedagog.  doprovod vyučující v daných hodinách

17. října pondělí

 • výuka na dopravním hřišti, pro žáky 4. ročníku, od 8.00 - 12.00 hod, pedagog. doprovod p. uč. Vráblíková

21. října pátek

 • ​preventivní program Zdravá 5, nadační fond Albert, pro třídu VI.A, 1. - 2. vyuč. hod, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • preventivní program Zdravá 5, nadační fond Albert, pro třídu VII.A, 3. - 4. vyuč. hod, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách

24.října pondělí

 • ​preventivní program Zdravá 5, nadační fond Albert, pro třídu IV.A, 1. - 2. vyuč. hod, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • ​preventivní program Zdravá 5, nadační fond Albert, pro třídu V.A, 3. - 4. vyuč. hod, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách

25. října úterý

 • ​preventivní program Zdravá 5, nadační fond Albert, pro třídu III.A, 1. - 2. vyuč. hod, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • ​preventivní program Zdravá 5, nadační fond Albert, pro třídu II.A, 3. - 4. vyuč. hod, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • filmové představení Kluk ve světě příšer, pro žáky 7. - 9. . ročníku, kino Máj, začátek v 10.30 hod, vstupné 50.- Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • podzimní dílničky pro družináře a jejich rodiny , od 15.00 hod, akce ŠD

26. - 26. října

 • podzimní prázdniny

28. října pátek

 • státní svátek

Září 2016

1. září čtvrtek

 • slavnostní zahájení školního roku od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. Uh. Brod

2. září pátek

 • třídnické práce, výuka ukončena pro 1. ročník v 10.30 hod, 2.-5. ročník v 11.15 hod, 6. - 9. ročník v 11.40 hod

5. září pondělí 

 • výuka podle rozvrhu

9. září pátek

 • filmové představení Kniha džunglí, pro žáky 1. - 6. ročníku, kino Máj, začátek v 10.00 hod, vstupné 50.- Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé
13. září úterý
 • výukový program "Tonda Obal na cestách", program společnosti EKO-KOM, pro žáky 1. - 9. ročníku
 • třídní schůzky pro rodiče žáků I.A, I.B, V.A tříd, od 15.30 hod v kmenových třídách, pro rodiče žáků VI.A třídy od 16.00 hod v kmenové třídě

15. září čtvrtek

 • fotografování prvňáčků - Můj první školní den

23. září pátek

 • BRODEXPO 2016, miniveletrh firem, podniků a středních škol, pro žáky 9. ročníku, 5. - 6. vyuč. hodinu, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách​

Červen 2016

1. června středa

 •  Den dětí,branný závod, 4. - 9. ročník, čtyřčlenná družstva žáků, organizace p. uč. Láska, p. uč. Malý, 1. - 3. ročník výuka    na dopravním hřišti, vycházka do přírody
 • zábavné odpoledne k MDD, od 13.00 hod ŠD

3. června pátek

 • program primární prevence MADIO, třída VI.A 

7. června úterý

 • plavecké závody PS Delfín, výběr žáků 1. stupeň, pedagog. dopr.p. uč. Zimčík Zálešáková, p. Janů
 • 35. ročník atletické olympiády ŠD, 
 • konzultační odpoledne vyučujících od 15.00 - 16.30 hod

8. června středa

 • pasování prvňáčků na čtenáře, od 8.00- 11.00 DK, třída I.A, pedagog. dopr. p. uč Hrubošová

10. června pátek

 • návštěva Městské knihovny Fr. Kožíka, I.A třída, pedagog. doprovod p. uč Hrubošová

15. června středa

 • závěrečná pedagogická rada, začátek v 14.30 hod ve sborovně

16. června čtvrtek

 • ​"Znáš dobře naši přírodu", od 13.30 hod, ŠD

17. června pátek

 • vzdělávací program ve vzdělávacím centru HI-technologiíSPŠ a OA Uh. Brod,pro žáky VI.A od 9.00- 12.00 hod, pedagog. doprovod p. uč. Malý

20. června pondělí

 • vzdělávací program ve vzdělávacím centru HI-technologií SPŠ a OA Uh. Brod,pro žáky IV..A od 9.00- 12.00 hod
 • pedagog. doprovod p. uč. Janča
 • návštěva Planetária Uh. Brod, DK, pro žáky 2. stupně - dle zájmu tříd

21.června úterý

 • slavnostní přijetí a vyhodnocení nejúspěšnějších žáků 9. tříd z Uh. Brodu u pana starosty

22. - 25. června 

 • oslavy 40. výročí založení školy

​22. června středa

 • workshopy pro děti MŠ a ZŠ ve třídách, učebnách školy, tělocvičně a dětském dopravním hřišti
 • "Pojď si s námi hrát" akce na hřišti pro rodiče žáků, v odpoledních hodinách, ŠD

22. - 29. června 

 • výuka upravena
 • 1. stupeň ukončení výuky v 11.40 hod
 • 6. - 7. ročník do 12.00 hod
 • 8. - 9. ročník do 12.10 hod

23. června čtvrtek

 • dopoledne generálka akademie pro žáky, 1. - 4. ročník 8.15 - 9.45 hod, 5. - 9. ročník 10.00 - 12.00 hod, po ukončení následuje oběd
 • školní akademie žáků na Domě kultury Uh. Brod
 • od 16.00 - 17.00 hod pro rodiče, zaměstnance a přátele školy
 • 17.00 - 10.30 hod Společenský večer s posezením pro rodiče, zaměstnance a přátele školy
 • 17.30  - 18.00 hod slavnostní vyřazení absolventů školy

​24. června pátek

 • turnaj v judu v tělocvičně školy, slavnostní otevření nové žákovské knihovny

​25. června sobota

 • Den otevřených dveří, od 10.00 - 16.00 hod

​27. června pondělí

 • soutěžní dopoledne pro školy organizované basketbalovým klubem TJ Spartak Uh. Brod, 1. - 3. třída od 8.30 hod, 4. - 5. třída od 10.00 hod, pedagog. doprovod třídní učitelé

​28. června úterý

 • vzdělávací program ve vzdělávacím centru HI-technologií SPŠ a OA Uh. Brod,pro žáky VII.A od 9.00- 12.00 hod

27. - 29. června  

 • třídnické práce, výběr a rozdávání učebnic

30. června úterý

 • slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
 • 1. - 5. ročník vysvědčení od 9.00 hod, oběd v 10.30 hod
 • 6. - 9. ročník vysvědčení od 10.00 hod, oběd v 11.00 hod

Květen 2016

3. května úterý

10. května úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 15.00 - 17.00 hod 

​12. května čtvrtek

 • soutěž žáků "Řemeslo má zlaté dno", SOŠ UB, třída VIII.A, pedagog. doprovod p.Janů
 • městské kolo vědomostní soutěže "Poznej své město", vyhlašovatel Patrioti města UB

17. dubna úterý  

 • regionální kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, areál DH při ZŠ Na Výsluní UB, výběr žáků, pedagog. dopr. p. uč. Janča, p. Bartošová, p. Janů

19. května čtvrtek

 • vyhlášení vítězů vědomostní soutěže "Poznej své město", vyhlašovatel PatriotiUB, Muzeum J.A.Komenského Uh. Brod

23. května pondělí

 • školní výlet třídy VII.A, Permonium, Oslavany, organizace p. uč. Machalová, p. uč. Bahulíková

24. - 25. května 

 • školní cyklovýlet třídy VIII.B, Lednice, organizace p. uč. Chovancová, p. řed. Bistrá

24.května úterý

 • výchovně-vzdělávací multimediální koncert "Marťánci - škola z Marsu", DK, pro žáky 1. - 4. ročníku začátek v 9.40 hod, pro žáky 6. - 9. ročníku začátek v 10.55 hod, vstupné 50.- Kč
 • školní výlet třídy V.A, Luhačovice,organizace p. uč. Bahulíková, p. uč. Votavová

24. - 25. května 

 • školní výlet třídy IX.A, Hodonín, organizace p. uč. Láska, p. uč. Malý

25. května středa

 • školní výlet tříd I.A, II.A, III.A, Ranč Kostelany, organizace p. uč. Hrubošová, p. uč. Zimčík Zálešáková, p. uč. Vráblíková
 • okresní kolo matematické Pythagoriády, Uh. Hradiště

26. května čtvrtek

 • probační a mediační služba Uherské Hradiště, 9. ročník, organizace p. řed. Bistrá
 • školní výlet třídy IV.A, hvězdárna, organizace p. uč. Malý
 • školní výlet třídy VI.A, vycházka, organizace p. uč. Janča
 • okresní kolo v malování na PC, Uh. Hradiště

27. května pátek

 • školní výlet třídy VIII.A, Brno, veveří, organizace p. uč. Chernelová

30. - 31. května 

 • školní výlet třídy IX.A, Hodonín, organizace p. uč. Habáníková

31. května úterý

 • atletické závody O pohár starosty města, pro žáky 1. stupně- výběr


Duben 2016

5. dubna úterý

 • matematická Pythagoriáda, 1. - 2. hod třída VI.A, organizace p. uč. Habáníková, 3. - 4. hod třída VII.A, ogrganizace p. uč. Habáníková
 • okresní kolo  matematické olympiády, Staré Město, pedagog. dopr. p. Josefíková
 • přírodovědná soutěž "Poznej a chraň", výběr žáků, Uh. Hradiště, padagog. dopr. p. Bartošová
 • výchovně-vzdělávací exkurze do Brna, třídy IV.A + V.A, organizace p. uč. Malý, p. uč. Bahulíková, p. Vanďurková
 • konzultační odpoledne vyučujících
 • informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. třídy, od 16.30 hod ve sborovně školy

6.dubna středa

 • okresní kolo v informatice - textový editor, Staré Město, pedagog. dopr. p. Bartošová

7. dubna čtvrtek

 • okresní kolo AŠSK vve vybíjení, Bojkovice, 4. - 5. třídy, pedagog. dopr. p. uč. Láska

12. dubna úterý

 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

15. dubna pátek

 • přijímací zkoušky na střední školy

18. dubna pondělí

 • přijímací zkoušky na střední školy - osmiletá gymnázia

21. dubna čtvrtek

 • dopravní soutěž školní družiny " Ovládáš dopravní předpisy a své jízdní kolo", ŠD

22. dubna pátek

 • Den Země, úklid okolí školy
 • odpoledne ekohrátek ke Dni Země,

26. dubna úterý

•fotbalový turnaj McDonald s Cup, 4. - 5. ročník, pedagog. dopr. p. uč. Láska

27. dubna středa 

 • basketbalový turnaj Memoriál p. Lásky, pedagog. dopr. p. uč. Janča, 

28.dubna čtvrtek

 • fotbalový turnaj McDonald s Cup. 1.-3. ročník, peagog. dopr. p.uč Malý

29. dubna pátek

 • čarodějnický rej na školní zahradě pro žáky 1. stupně, od 13.30 hod , ŠD

Březen 2016

1. března úterý

 • konzultační odpoledne 

​4. března pátek

 • dodatečný zápis do 1. třídy, od 10.00 hod. p. uč. Hrubošová

8. března úterý

 • program primární preventivní  MADIO, třída V.A, 2.- 4. vyuč. hod

10. března čtvrtek

 •  družinové kolo soutěže ve zpěvu lidových písní "Zpívá celá družina”                                      

11. března pátek

 • beseda v Knihovně Františka Kožíka, V.A třída, od 9.00 hod, pedagog. doprovod p. uč. Votavová
 • výukový pořad " Po stopách J. A. Komenského", Muzeum J.A.K., třída V.A., 3. - 4. vyuč. hod
 • divadelní představení "Sám na dva šéfy", Slovácké divadlo Uherské Hradiště, pro žáky 6. - 7. ročníku, začátek v 10.00 hod, odjezd od školy v 9.10 hod, vstupné 90 Kč + doprava, pedag. doprovod p.uč. Janča, p.uč. Machalová

15. března úterý

 • třídní schůzky SRPDŠ, 1. stupeň od 15.30 hod v kmenových třídách, 2. stupeň od 16.00 hod v kmenových třídách a kabinetech vyučujících

16. března středa

 • primární prevence MADIO, školení pro vyučující, p.uč. Bahulíková, p.uč. Machalová, p.uč. Němečková,p.uč.  Vráblíková
 • Brodský zpěváček, přehlídka zpěváčků školních družin, pořádá ŠD Mariánské nám. UB, od 8.00 hod na DDM

17. března čtvrtek

 • ​výukový interaktivní pořad Používám mozek, 3. - 6. třída od 9.00 hod, 7. - 9. třída od 10.30 hod v tělocvičně školy, vstupné 40,- Kč

22. března úterý

 • velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky, od 15.00 hod, ŠD

23. března středa

 • okresní kolo olympiády z matematiky, UH, pedagog. doprovod p. Janů

24. - 25. března

 • velikonoční prázdniny

28. března pondělí

 • Velikonoční pondělí

Únor 2016

​9. února úterý

 • konzultační odpoledne  

10. února středa

 • okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, organizace ZŠ Na Výsluní UH. Brod , p. uč. Josefíková
 • školní kolo recitační soutěže, 1. stupeň, 4. vyuč. hod, organizace p. uč. Hrubošová

11. února čtvrtek

 • program primární prevence MADIO, třída V.A, 1. - 4. vyuč. hod
 • vzdělávací program Co Za To, třídy VIII.A+VIII.B, multimediální učebna, 1. - 2. vyuč. hod, lektor p. Fránek, organizace p. řed. Bistrá

12. února pátek

 • Kamarádská party, od 13.30 hod, ŠD

15. února pondělí

 • výchovný koncert "Co ani liška netušila ..aneb Leoš Janáček vesele pro děti", FBM Zlín, pro žáky 4. - 5. ročníku, začátek v 10.15 hod, odjezd od školy v 9.00 hod, vstupné 50,- Kč + doprava

16. února úterý

 • okresní kolo výtvarné soutěže Paletka, ŠD

17. února středa

 • okrskové kolo recitační soutěže, DDM

22. - 26. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, organizace p. uč. Janča, p. řed. Bistrá, p. uč. Chovancová, p. uč. Zálešáková

22. února pondělí

 • přednáška na téma "Holocaust", lektor p. Pakosta, pro žáky 9. ročníku, multimediální učebna, pedagog. doprovod p. uč. Veselá

24. února středa

 • výchovný koncert "Orchestr vypravuje pohádku", FBM Zlín, pro žáky 2. - 3. ročníku, začátek v 10.15 hod, odjezd od školy v 9.00 hod, vstupné 50,- Kč + doprava

Leden 2016

4. ledna pondělí

 • zahájení výuky
 • "Skok do nového roku" - ŠD

5. ledna úterý

 • konzultační odpoledne

7. ledna čtvrtek

 • program primární prevence MADIO, třída V.A, 1. - 4. vyuč. hod

12. ledna úterý

 • ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků, od 14.30 hod v učebně třídy I.A, organ. p. uč. Hrubošová

19. ledna úterý

 • hudební pořad "Hodina zpívání - zkoušení", J. Uhlíř, Dům kultury Uh. Brod, pro žáky 1. stupně, začátek v 10.30 hod, odchod ze školy v 10.00 hod,  vstupné 60,- Kč
 • okresní kolo matematické olympiády, Uherské Hradiště
 • zápis žáků do 1. tříd, od 14.00 - 17.00 hod, organizace vyučující 1. stupně

21. ledna čtvrtek

 • pololetní pedagogická rada, od 14.15 hod ve sborovně

22. ledna pátek

 • divadelní představení "MACBETH", Slovácké divadlo Uherské Hradiště, pro žáky 8. - 9. ročníku - zájemci, začátek v 10.00 hod, odjezd od školy v 9.10 hod, vstupné 90 Kč + doprava, pedag. doprovod p. uč. Machalová, p. uč. Šojdrová

26. ledna úterý

 • program primární prevence, MADIO, třída  IV.A  1. - 4. vyuč. hod

27. ledna středa

 • výukový pořad "Peru - 4 strany světa",pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 11.30 hod, odchod ze školy v 11.00 hod, vstupné 40,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé

28. ledna čtvrtek

 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky

        1. - 5. ročník    5. vyuč. hod

        6. - 9. ročník    6. vyuč. hod

       Odpolední výuka zrušena.

 •  maškarní karneval, od 14.00 hod, tělocvična školy, ŠD

29. ledna pátek

 • jednodenní pololetní prázdniny pro žáky
 • školení pro všechny vyučující

Prosinec 2015

4. prosince pátek

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně
 • Mikulášské pásmo říkanek a písniček s nadílkou, od 14.00 hod  - ŠD
 • soutěž v rukodělných činnostech, SOU Uh. Brod, výběr žáků 9. ročníku, od 9.00 - 13.00 hod

7. prosince pondělí

 • pořad LISTOVÁNÍ - scénické čtení, kino Máj, představení pro 2. – 5. ročník Dobrodružství strýčka Ludvíka ( Jannec Levi), začátek v 10.00 hod, představení pro žáky 6. - 9. ročníku Můj příběh : 9.58 (Usain Bolt), začátek v 11.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé

8. prosince úterý

 • konzultační odpoledne učitelů od 15.00 - 17.00 hod
 • sběr papíru, od 7.30 - 8.00 hod ve vestibulu školy

11. prosince pátek

 • program primární prevence MADIO, 2.-4. hod VI.A třída
 • školní turnaj v judu, 10.00 - 13.00 hod, pro žáky 1. - 4. ročníku

14. prosince pondělí

 • ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků, nabídka výuky žáků 1. ročníku od školního roku 2015/16  ve vzdělávacím programu Začít spolu, od 16.30 hod v multimediální učebně

15. prosince úterý

 • vzdělávací program pro žáky V.A třídy ve vzdělávacím centru SPŠ a OA Uh. Brod, od 8.00 - 12.00 hod
 • sběr papíru, od 7.30 - 8.00 hod ve vestibulu školu

15. - 16. prosince

 • pečení vánočního cukroví, ŠD

16. prosince středa

 • vystoupení žáků naší školy na adventních trzích, Masarykovo náměstí,  od 11.00 hod

17. prosince čtvrtek

 • ukázka varhanního koncertu ve farním kostele, pro 1. stupeň pořad "O varhanách", začátek v 9.30 hod
 • pro 2. stupeň pořad "O Bachovi", začátek v 11.00 hod, vstupné 35,- Kč

21. prosince pondělí

 • závod družstev ve skoku do výšky Vánoční laťka, pro žáky 2. stupně, pedagogický doprovod p. uč. Láska

22. prosince úterý

 • vánoční besídka žáků 1. stupně  pro rodiče a zaměstnance školy - pásmo vánočních koled a básní, od 9.30 hod, malá tělocvična školy, organizace p. uč. Malý, po ukončení následují besídky v kmenových třídách
 • pro žáky 2. stupně 1. - 5. vyuč. hod výuka podle rozvrhu, 6. vyuč. hod vánoční posezení v kmenových třídách, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • Ukončení výuky a rozpis obědů: 1. - 4. ročník   v  11.40 hod
 •                                               5. ročník        ve 12.00 hod
 •                                               6. - 9. ročník  ve 13.25 hod
 •  Posezení u vánočního stromečku, ŠD                                      


23. prosince 2015 až 3. ledna 2016  vánoční prázdniny

       Výuka začne v pondělí 4. ledna 2016.


Listopad 2015

3. listopadu úterý

 • ​​exkurze na SPŠ Uh. Brod, Nivnická, pro žáky 9. ročníku, 1. -4. vuč. hod, pedagog. doprovod p. řed. Bistrá, p. Bartošová, po návratu výuka podle rozvrhu
 • třídní schůzky
 •  od 15.00 - 16.00 hod  informace k přijímacímu řízení na SŠ v učebně informatiky
 • od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy ve sborovně školy

4. listopadu středa

 • ​okresní finále ve florbalu chlapců, starší kategorie, pedagog. doprovod p. uč. Láska
 •  družinová recitační soutěž , ŠD                                           

9. listopadu pondělí

 • fotografování žáků 1. stupně, PHOTODIENST Brno, vánoční tématika

10. listopadu úterý

 • čtvrtletní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

11.  listopadu středa

 • testování žáků 9. ročníku - zájemci , projekt Stonožka firmy  SCIO,
 • okrsková recitační soutěž, od 8.00 hod, DDM

10. - 19.listopadu

 • inventární kontrola

12. - 13. listopadu

 • projektové dny k výzvě 57, žáci VII.A +8. roč. výběr žáků, organizace p. uč. Chovancová, p. uč. Janča., p. uč. Láska

23.listopadu pondělí

 • divadelní představení "Hugo z hor" pro žáky 4. ročníku, Dům kultury UB, začátek v 9.30 hod, uvádí Divadlo Tramtarie Olomouc, vstupné 50 Kč

24. listopadu úterý

 • výchovný koncert Filharmonie BM Zlín "Sny a vášně romantismu",pro žáky 2. stupně, odjezd od školy v 9.00 hod, vstupné 50 Kč + doprava, doprovod třídní učitelé, po návratu výuka podle rozvrhu

25. listopadu středa

 • program primární prevence MADIO, 1.- 4. hod třída IV.A

26. listopadu čtvrtek

 • adventní dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky, od 15.00 hod, ŠD

Říjen 2015

6. října úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících, od 14.00 - 16.-00 hod
 • schůzka s rodiči žáků, kteří se zúčastní poznávacího zájezdu do Anglie, od 16.00 hod ve sborovně

9. října pátek

 • výstava BRODexpo – prezentace firem,  DK Uh. Brod, pro žáky 8. a 9. ročníku,  5. – 6. vyuč. hod, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách

12.-19. října

 • zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii, výběr žáků 8. – 9. tříd, pedagog. doprovod  p. řed. Bistrá,p. uč. Bublíková, p. uč. Chovancová, p. uč. Šojdrová

23. října čtvrtek

 • podzimní dílničky pro děti ŠD a jejich rodinné příslušníky, od 15.00 hod, ŠD

27. října úterý

 • filmové představení "Sedmero krkavců kino Máj, pro žáky 1. stupně, od 8.15 hod, vstupné 50 Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé, po návratu výuka podle rozvrhu
 • filmové představení "Perný den", kino Máj, pro žáky 2. stupně, od 10.30 hod, vstupné 50 Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé, po návratu ukončení výuky

28. října středa

 • Státní svátek Den vzniku samostatného česko-slovenského státu

29.-30. října

 • podzimní prázdniny

Drakiáda - pro žáky 1. stupně, za  příznivého počasí, organizace p. uč. Popelková Bahulíková


Září 2015

​1. září úterý

 • slavnostní zahájení školního roku od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. Uh. Brod

2. září úterý

 • třídnické práce, výuka ukončena pro 1. ročník v 10.30 hod, 2.-5. ročník v 11.00 hod, 6. - 9. ročník v 11.40 hod

3. září středa

 • výuka podle rozvrhu

4. září čtvrtek

 • zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. - 3. ročníku

​7. - 11. září

 • "V září světlušky září", seznámení s nadačním fondem Světluška - s životem nevidomých, ŠD

15. září úterý

 • výuka na dopravním hřišti, třída IV.A, od 8.00 - 11.40 hod
 • třídnické schůzky pro rodiče žáků I.A třídy, od 15.30 hod v kmenové učebně
 • zahájení výuky náboženství

21. září pondělí

 • fotografování prvňáčků - "Můj první školní den"

22. září úterý

 • divadelní představení "Radovanovy radovánky" pro žáky 1. - 3. ročníku, Dům kultury UB, začátek v 9.30 hod,       vstupné 50 Kč
 • Den bez aut
 • zasedání školské rady, od 16.00 hod ve sborovněČerven 2015

1. června pondělí

 • Den dětí, výuka na dopravním hřišti, 1. - 4. ročník
 • branný závod, 5. - 9. ročník ,tříčlenná družstva, organizace p. uč. Láska + vyučující 2. stupně

2. června úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících, 14.00-16.00 hod
 • atletické závody o pohár starosty města, výběr žáků 1. stupně, ZŠ Pod Vinohrady, pedagog. dopr. p. uč.Malý

2. - 4. června

 • školní výlet třídy VII.A, splavování řeky Moravy, Hodonín, organizace p. uč. Chovancová, p. řed. Bistrá, p. uč. Janča
 • školní výlet třídy IX.A, Luhačovice, Lešná, organizace p. uč. Vojtík

3. června středa

 • pasování prvňáčků na čtenáře, od 8.00- 11.00 DK, třída I.A, pedagog. dopr. p. uč Zimčík Zálešáková
 • školní výlet třídy VI.A, Brno, organizace p. uč. Machalová, p. uč. Šojdrová

3. - 4. června

 • školní výlet třídy VIII.B + část třídy VIII.A, Trojanovice- Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny, organizace p. uč. Habáníková, p. uč. Láska, p. Mlýnek

5. června pátek

 • závody JUDO, projekt Judo do škol 1.-3.ročník, začátek 10:00 hod., pedagog. dopr. třídní učitelé, 1.vyučovací hod – vši hoši 9.A pomáhají chystat žíněnky + p. uč. Láska

9. června úterý

 • plavecké závody PS Delfín, výběr žáků 1. stupeň, pedagog. dopr.p. uč. Zimčík Zálešáková

16. června úterý

 • přednáška na téma autismus, třída IX.A 3. vyuč. hod, třída IX.B 4. vyuč hod, multimediální učebna, pedagog. dopr. p. řed. Bistrá

18. června čtvrtek

 • Školní akademie, vystoupení žáků jednotlivých tříd, slavnostní rozloučení se s žáky 9. ročníku, začátek v 16.00 hod,DK,
  generální zkouška akademie 8.30 - 10.00 hod 1. stupeň, 10.00 - 11.30 hod 2. stupeň

19. června pátek

 • filmové představení Píseň moře, pro žáky 1. stupně, začátek v 8.30 hod, kino Máj, vstupné 50,- Kč hrazeno SRPDŠ, pedagog. dopr. třídní učitelé

23. června úterý

 • exkurze žáků třídy VIII.B, Exit game Uh. Hradiště
 • informační schůzka zástupců školy s rodiči budoucích prvňáčků, od 15.30 hod ve sborovně školy
 • slavnostní přijetí a vyhodnocení nejúspěšnějších žáků 9. tříd z Uh. Brodu u pana starosty

24. června středa

 • závěrečná pedagogická rada, začátek v 14.30 hod ve sborovně

24. - 26. června

 • třídnické práce, výběr a rozdávání učebnic

29. června pondělí

 • Den pro moji třídu, aktivity tříd mimo školní prostory- turistika, exkurze.., pedagog. dopr. třídní učitelé

30. června úterý

 • slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
 • 1. - 5. ročník vysvědčení od 9.00 hod, oběd v 10.30 hod
 • 6. - 9. ročník vysvědčení od 10.00 hod, oběd v 11.00 hod

Květen 2015

1. května pátek

 • Svátek práce

4. května pondělí

 • seminář pro pedagogickou sborovnu, od 14.30 hod,  digitální planetárium Uh. Brod, přednáší Ing. Rajchl

5. května úterý

 • konzultační odpoledne všech vyučujících od 15.00 - 17.00 hod

7. května čtvrtek

 • školní kolo vědomostní soutěže "Poznej své město", vyhlašovatel Patrioti města UB, od 9.00 hod, třída V.A
 • beseda s pamětníkem 2. svět. války p. Varaďou, pro žáky V.A, od 10.00 hod
 • filmové představení "Ať žije republika", téma konec 2. svět. války, pro žáky 7. - 9. ročníku, kino Máj, od. 8.30 hod,
   pedagog. dopr. dle rozpisu, vstupné hrazeno SRPDŠ

8. května pátek

 • Den vítězství

11. - 15. května

 • projekt Comenius, výjezd do partnerské školy v Polsku, výběr žáků, pedagog. dopr. p. uč. Josefíková, p. uč. Hauerlandová

11. května pondělí

 • program primární prevence MADIO, třída VI.A, 2. - 5. vyuč. hod

12. května úterý

 • odborná exkurze pro učitele, KDZ Vizovice - didaktická technika, 14.15 - 18.30 hod

14. května čtvrtek

 • městské kolo vědomostní soutěže "Poznej své město", vyhlašovatel Patrioti města UB, SOŠ Nivnická, třída V.A
 • "Řemeslo má zlaté dno", akce SOŠ Uh. Brod, pro žáky 8. ročníku - výběr, pedagog. dopr. p. Janů

19. května úterý

 • 34. ročník olympiády školních družin, od 12.30 hod stadion Lapač - ŠD ZŠ Na Výsluní + DDM

20. května středa

 • fotografování tříd, PHOTODIENST Brno, cena za foto tříd 20,- Kč, skupinková foto 15,- Kč
 • regionální kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, areál DH při ZŠ Na Výsluní UB, výběr žáků, pedagog. dopr. p. uč. Janča, p. Bartošová, p. Janů

21. května čtvrtek

 • přírodovědný výukový pořad, SEIFEROS, pro žáky 1. stupně, prostor za muzeem, odchod od školy v 8.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagog. dopr. třídní učitelé

25. - 29. května

 • škola v přírodě, Rekreační středisko Kopánky, pro žáky 1. stupně

29, května pátek

 • přírodovědný výukový pořad, SEIFEROS, pro žáky 1. stupně, prostor za muzeem, odchod od školy ve 12.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagog. dopr. třídní učitelé


Duben 2015

1. dubna středa

 • přednáška na téma "Kyberšikana", lektor p. Pakosta, pro žáky 6. ročníku, od 11.50 - 13.25 hod, multimediální učebna, pedagog. dopr. p. uč. Habáníková

2. - 3. dubna

 • velikonoční prázdniny

6. dubna pondělí

 • Velikonoční pondělí

7. dubna úterý

 • konzultační odpoledne
 • prezentace Classroom Corinth, od 14.30 hod, učebna biologie, p. uč. Chovancová, p. uč. Janča, p. uč. Láska, p. řed. Bistrá, p.uč. Votavová

8. dubna středa

 • okresní kolo  matematické olympiády, Staré Město, pedagog. dopr. p. Janů

9. dubna čtvrtek

 • vzdělávací seminář, OSPOD Uh. Hradiště, p. řed. Bistrá, p. Janů

10. dubna pátek

 • přednáška na téma "Kyberšikana", lektor p. Pakosta, pro žáky 7. ročníku, od 8.00- 9.45 hod, multimediální učebna, pedagog. dopr. p. uč. Habáníková
 • okresní kolo v informatice - Word, Stará Město, pedagog. dopr. p. Janů

14. dubna úterý

 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

15. dubna středa

 • přijímací zkoušky na střední školy
 • výtvarná soutěž "Sprejeři", SOŠ Uh. Brod, výběr žáků, pedagog. dopr. p. uč. Chernelová

16. dubna čtvrtek

 • přijímací zkoušky na střední školy - osmiletá gymnázia

20. - 24. dubna

 • Týden pro Zemi - ŠD

21. dubna úterý

 • turnaj ve vybíjené, výběr žáků 1. stupeň, Bojkovice, pedagog. dopr. p. uč. Láska
 • soutěž ve šplhu, výběr žáků, od 12.15 hod. pedagog. dopr. p. Janča

22. dubna středa

 • Den Země, aktivity na Masarykově náměstí pro žáky 1. stupně, brigáda -  úklid okolí školy na podporu svátku Dne Země

23. března čtvrtek

 • Prevence kriminality, Probační a mediační služba při Krajském soudu ve Zlíně, pro žáky 9. ročníku,  pedagog. dopr. p. řed. Bistrá

22. - 23. dubna

 • přijímací zkoušky na střední školy

27. dubna pondělí

 • družinová soutěž v jízdě dovednosti na jízdním kole

29. dubna středa

 • fotbalový turnaj McDonald s Cup, 4. - 5. ročník, pedagog. dopr. p. uč. Malý
 • basketbalový turnaj Memoriál p. Lásky, pedagog. dopr. p. uč. Láska, p. uč. Chovancová
 • okrsková dopravní  soutěž, od 8.00 hod - ŠD 

30. dubna čtvrtek

 • vědomostní soutěž o historii Uh. Brodu, vyhlašovatel Patrioti města Uh. Brodu, třída V.A, třídní kolo
 •  fotbalový turnaj McDonald s Cup, 1. - 3. ročník, pedagog. dopr. p. uč. Malý
 •  čarodějnický rej na školní zahradě od 13.00 hod - ŠDBřezen 2015

2. - 6. března

 • lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, organizace p. uč. Chovancová, p. řed. Bistrá, p. uč. Janča

3. března úterý

 • konzultační odpoledne

4. března středa

 • okrsková výtvarná soutěž "Paletka", ŠD

6. března pátek

 • návštěva Městské knihovny F. Kožíka, IV.A třída,
 • karneval pro žáky 1. stupně, začátek ve 13.15 hod, ŠD

9. - 13. března

 • jarní prázdniny

16. března pondělí

 • pěvecká soutěž naší ŠD "Zpívá celá družina"

17. března úterý

 • exkurze do Osvětimi - "Osvětim - svědomí lidstva", pro žáky 8. a 9. ročníku, organizace p. uč. Veselá

18. března středa

 • okrsková přehlídka "Brodský zpěváček", ŠD

19. března čtvrtek

 • návštěva Městské knihovny F. Kožíka, V.A třída

20. března pátek

 • Matematický klokan - školní kolo

23. března pondělí

 • výukový pořad " Po stopách J. A. Komenského", Muzeum J.A.K., třída V.A., 3. - 4. vyuč. hod

24. března úterý

 • třídní schůzky SRPDŠ, 1. stupeň od 15.30 hod v kmenových třídách, 2. stupeň od 16.00 hod v kmenových třídách a kabinetech vyučujících

31. března úterý

 • velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky, od 15.00 hod, ŠD


Únor 2015

3. února úterý

 • konzultační odpoledne
 • přednáška na téma "Holocaust", lektor p. Pakosta, pro žáky 9. ročníku, od 11.00 - 12.30 hod, multimediální učebna, pedagog. doprovod p. uč. Veselá

4. února středa

 • okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, organizace ZŠ Na Výsluní UH. Brod , p. uč. Josefíková
 • školní kolo olympiády z přírodopisu, 2 . 4. vyuč. hod, organizace p. uč. Chovancová

5. února čtvrtek

 • zápis žáků do 1. tříd, organizace. uč. Hrubošová + učitelé 1. stupně, od 14.00 - 16.00 hod

11.února středa

 • školní kolo recitační soutěže, od 9.00 hod 4. - 5. třídy, od 10.00 hod 1. - 3. třídy, multimediální učebna
 • okresní kolo olympiády z anglického jazyka, kategorie 6. - 7. tříd, UH, pedagog. dopr. p. uč. Hauerlandová

12. února čtvrtek

 • okresní kolo olympiády z anglického jazyka, kategorie 8. - 9. tříd, UH, pedagog. dopr. p. Janů
 • okresní kolo olympiády z českého jazyka, UH, pedagog. dopr. p. uč. Mlýnek

13. února pátek

 • přednáška na téma "Sex, AIDS, vztahy", pro žáka třídy IX.A, od 11.50 - 13.20 hod, pedagog. dopr. p. uč. Veselá
 • kamarádská valentýnská party, od 13.15 hod, ŠD

16. - 20. února

 • projekt Comenius, výjezd do partnerské školy ve Finsku, výběr žáků, pedagog. dopr. p. uč. Josefíková, p. řed. Bistrá, p. uč. Chovancová

18. února středa

 • okrskové kolo recitační soutěže, DDM
 • okrskové kolo výtvarné soutěže "Paletka", od 8.15 hod, ŠD Havřice, ŠD

24. února úterý

 • přednáška na téma "Sex, AIDS, vztahy", pro žáky třídy IX.B, od 11.50 - 13.20 hod, pedagog. dopr. p. uč. Veselá


Leden 2015

5. ledna pondělí

 • zahájení výuky

6. ledna úterý

 • konzultační odpoledne

12. ledna pondělí

 • divadelní představení "Nezbedná pohádka", Slovácké divadlo Uherské Hradiště, pro žáky 1. stupně, vstupné 60 Kč + doprava

16. ledna pátek

 • Strašpytlování - spaní žáků VII.A třídy ve škole, od 19.00 hod, organizace p. uč. Chovancová, p. řed. Bistrá

19. ledna pondělí

 • okresní kolo dějepisné olympiády, Uherské Hradiště

20. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

21. ledna středa

 • florbalový turnaj, o putovní pohár, od 8.00 hod - ŠD

27. ledna úterý

 • Mediální výchova, lektor p. Fránek, o. s. Brodem, pro žáky 8. a 9. ročníku, vstupné 20 Kč, pedagog. dopr. p. uč. Chernelová
 • ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků, od 15. 00 hod, organizace p. uč. Zimčík Zálešáková

28. ledna středa

 • naučný pořad "Indie", Svět kolem nás, pro žáky 6. - 9. ročníku, kino Máj, vstupné 40 Kč, začátek v 11.30 hod, odchod ze školy v 11.00 hod, po návratu výuka podle rozvrhu

29. ledna čtvrtek

 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky

       1. ročník           4. vyuč. hod

        2. - 5.  ročník   5. vyuč. hod

        6. - 9. ročník    6. vyuč. hod

       Odpolední výuka zrušena.

30. ledna pátek

 • jednodenní pololetní prázdniny pro žáky
 • školení první pomoci pro všechny zaměstnance


Prosinec 2014

2.prosince úterý

 • exkurze Brno, Hvězdárna a planetárium Brno a prohlídka Moravského zemského muzea, pro žáky 5. a 6. ročníku
 • beseda k 17. listopadu 1989,v rámci projektu "Příběhy bezpráví", pro žáky 9. ročníku, 4. - 5. vyuč. hod, multimediální učebna, organizace p. uč. Veselá 
 • provozní porada, od 15.00 hod ve sborovně

5. prosince pátek

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně
 • Mikulášské pásmo říkanek a písniček s nadílkou, od 14.00 hod - ŠD
 •  Stonožková Praha - zájezd žáků do Prahy, 7. ročník + výběr žáků ŠD a 8. ročníku, pedagog. doprovod p. řed. Bistrá. p. uč. Chovancová, p. uč. Vanďurková, p. uč. Mlýnek

9. prosince úterý

 • konzultační odpoledne, od 15.00 - 17.00 hod, 1. stupeň v kmenových třídách, 2. stupeň v kabinetech vyučujících

16. prosince úterý

 • vánoční koledování pro zaměstnance školy, od 14.30 hod v učebně hudební výchovy, organizace p. uč. Bahulíková

17. prosince středa

 • vánoční koncert skupiny Countrio, kino Máj, 1. stupeň od 10.00 hod, odchod ze školy v 9.30 hod, 2. stupeň od 11.00 hod, odchod ze školy v 10.30 hod, vstupné 35,- Kč, pedagog. doprovod třídní učitelé, po návratu výuka podle rozvrhu
 • vystoupení žáků Pohybově dramatického kroužku v MŠ Primátora Hájka a MŠ Havřice

18. prosince čtvrtek

 • vánoční besídka pro rodiče žáků 1. stupně,  malý sál Domu kultury, začátek v 15.30 hod

19. prosince pátek

 • vánoční besídka žáků 1. stupně, pásmo koled a básní, od 9. 00 hod v tělocvičně, organizace p. uč. Malý
 • posezení u vánočního stromečku - ŠD

    22. prosince 2014 až 2. ledna 2014 vánoční prázdniny

    Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2014.

Listopad 2014

4. listopadu úterý

 • třídní schůzky
 • od 14.00 -15.00 hod setkání žáků 9. ročníků se zástupci středních škol ve sborovně školy
 •  od 15.00 - 16.00 hod  informace k přijímacímu řízení na SŠ v učebně informatiky
 • od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy ve sborovně školy
 • Předvánoční trh - od 14.00 - 18.00 hod , organizace p. uč. Vojtík + členové školního parlamentu

5. listopadu středa

 • oblastní kolo v piškvorkách v Uh. Hradišti, vítězové školního kola, pedagog. dopr. p. Bartošová
 • recitační soutěž-ŠD

6. listopadu čtvrtek

 • turnaj smíšených družstev ve volejbale, SOŠ Luhačovice

7.listopadu pátek

 • turnaj ve florbale

10. listopadu pondělí

 • okrsková recitační soutěž ŠD, od 8.00 hod na DDM

11. listopadu úterý

 • čtvrtletní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně
 • turnaj ve florbale

12. - 20.listopadu

 • inventární kontrola

17. - 21. listopadu

 •  projekt Comenius, výjezd do partnerské školy v Německu, výběr žáků, pedagog. dopr. p. uč. Josefíková, p. uč. Hauerlandová

18. listopadu úterý

 • fotografování žáků 1. stupně, vánoční motiv, cena 150 Kč za sadu fotografií

20. listopadu čtvrtek

 • představení "Česká balada", umělecká agentura A. Bastlová, pro žáky 2. stupně, Dům kultury UB, vstupné 40 Kč

21. listopadu

 • filmové představení "Tři bratři", pro žáky 1. stupně, kino Máj, vstupné 50 Kč

27. listopadu čtvrtek

 • adventní dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky - ŠD


Říjen 2014

1. října středa

 • Plavecká soutěž měst, celorepubliková akce , organizace v UB Město Uh.Brod, aquapark CPA Delfín, pro žáky 2. stupně, od 10.00 - 11.00 hod
 • turnaj ve florbale, výběr žáků 1. stupně, pedagog. dopr. p. Gabriel

3. října pátek

 • Slavnostní předání výukového programu v 3D na naší škole panem starostou města UB
 • výstava "Plody podzimu", pro žáky II.A třídy, DDM, od 10.00 - 11.00 hod

6. října pondělí

 • představení SHŠ Pernštejni "Přemyslovští králové - rozkvět českého státu", 4. - 9. ročník, tělocvična školy,
  od 10.50 hod, vstupné 45 Kč, pedagog. dopr. vyučující v daných hodinách

7. října úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících, od 14.00 - 16.-00 hod

8. října středa

 • výuka na dopravním hřišti , IV.A třída, výuka od 8.00 - 11.45 ho

9. října čtvrtek

 • projekt "Co za to", vzdělávací projekt, pro žáky VIII.A, VIII.B, IX. A

10. - 11. října

 • volby do obecního zastupitelstva

21. října úterý

 • provozní porada, volby do školské rady, sborovna, 15.00 hod

23. října čtvrtek

 • podzimní dílničky pro děti ŠD a jejich rodinné příslušníky, od 15.00 hod, ŠD

27. - 29. října

 • podzimní prázdniny

30. října čtvrtek

 • exkurze Brno, výstava "Bodies Revealed" a prohlídka Diecézního muzea

31. října pátek

 • filmové představení "Cesta do školy", kino Máj, pro žáky 2. stupně, od 11.00 hod, vstupné 50 Kč, pedagog. dopr. třídní učitelé, po návratu ukončení výuky

Drakiáda - pro žáky 1. stupně, za  příznivého počasí, organizace p. uč. Hrubošová

Výstavka výrobků z přírodnin a podzimních plodů, pro žáky 1. stupně, během měsíce října, organizace p. uč. Žáková 


Září 2014

1. září pondělí

 • slavnostní zahájení školního roku od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. Uh. Brod, za nepříznivého počasí v tělocvičně školy

2. září úterý

 • třídnické práce , výuka ukončena pro 1. ročník v 10.30 hod, 2.-5. ročník v 11.00 hod, 6. - 9. ročník v 11.40 hod

3. září středa

 • výuka podle rozvrhu

4. září čtvrtek

 • zahájení výuky plavání pro žáky 2. a 3. ročníku

8. - 10. září

 • adaptační kurz pro žáky VI.A třídy, Rekreační a školící středisko Maršov,  organizace Mgr. G. Šustková - CPIV, pedagog. dopr. p. uč. Machalová, asist. Bartošová

16. září úterý

 • třídnické schůzky pro rodiče žáků I.A třídy, od 15.30 hod v kmenové učebně
 • provozní porada od 14.30 hod ve sborovně

22. září pondělí

 • Den  bez aut, prostory okolí školy, stadion Lapač

23. září úterý

 • divadelní představení "Kocourek Modroočko" pro žáky 1. - 3. ročníku, Dům kultury UB, začátek v 9.30 hod,       vstupné 50 Kč
 • zasedání školské rady, od 16.00 hod ve sborovně

26. září pátek

 • Brod Expo 2014 - prezentace staveních a řemeslných firem, pro žáky 8. -9. ročníku, Dům kultury UB 


Červen 2014

2. - 3. června

 • školní výlet třídy VIII.A, Raft Morava - Kunovský les, organizace p. uč. Vojtík, p. Janů

2. - 4. června

 • školní výlet třídy IX.A, Vyškovec - Bílé Karpaty, organizace p. uč. Šojdrová, p. uč. Veselá

3. června úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících , od 14.00 - 16.00 hod
 • exkurze na SPŠOA Uh. Brod, výukový program pro žáky IV.A+V.A, pedagog. dopr. p. uč. Kryštofová, p. uč.  Zálešáková, začátek 8.00 - 11.30 hod
 • 33. ročník olympiády školních družin, od 12.30 hod stadion Lapač - ŠD ZŠ Na Výsluní + DDM

4. června středa

 • pasování prvňáčků na čtenáře, od 8.00- 11.00 DK, třída I.A, pedagog. dopr. p. uč Žáková 

5. června čtvrtek

 • exkurze na SPŠOA Uh. Brod, výukový program pro žáky VI.A+VII.B, pedagog. dopr. p. uč. Habáníková,                    p. uč. Chernelová, začátek 8.00 - 11.30 hod, po návratu výuka podle rozvrhu

10. června úterý

 • plavecké závody, organizace Plavecká škola UH, plavecký bazén Delfín, výběr žáků 1. stupně, pedagog. dopr. p. uč. Zálešáková
 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída IX.A, 3. - 4. hod třída VIII.B
 • vernisáž výtvarné a literární soutěže "Týká se to také tebe", od 16.00 hod , DK

11. června středa

 • přírodovědná soutěž "Znáš dobře naši přírodu", školní zahrada  - ŠD

12. června čtvrtek

 • Školní akademie, vystoupení žáků jednotlivých tříd, slavnostní rozloučení se s žáky 9. ročníku,                        začátek v 16.00 hod, DK

16. - 20. června

 • projekt Edison, stáže zahraničních studentů na naší škole

17. června úterý

 • informační schůzka zástupců školy  s rodiči budoucích prvňáčků, od 15.30 hod ve sborovně školy

18. června středa

 • malování na chodníku - ŠD

23. června pondělí

 • závěrečná pedagogická rada, začátek ve 14.30 hod ve sborovně
 • výuka na dopravním hřišti, třída IV.A, od 8.00 - 11.40 hod
 • odpoledne hádanek, rébusů a osmisměrek "Přemýšlení nebolí" - ŠD

24. června úterý

 • slavnostní přijetí a vyhodnocení nejúspěšnějších žáků 9. tříd z Uh. Brodu u pana starosty, od 10.00 hod

24. - 26. června

 • třídnické práce, výběr a rozdávání učebnic

26. června čtvrtek

 • slavnostní oběd žáků 9. ročníku

27. června pátek

 • slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
 • 1. - 5. ročník vysvědčení od 9.00 hod,   oběd v 10.30 hod
 • 6. - 9. ročník vysvědčení od 10.00 hod, oběd v 11.00 hod


Květen 2014

1. května čtvrtek

 • Svátek práce

2. května pátek

 • úklid okolí školy - žáci 2. stupně

5. - 7. května

 •  "Dny otevřených dveří" - projektové vyučování

6. května úterý

 • konzultační odpoledne všech vyučujících , od 15.00 - 17.00 hod
 • okresní kolo fotbalového turnaje McDonald s Cup - výběr 1. - 3. ročník, pedagog. dopr. p. uč. Malý
 • dopravní soutěž, okrskové kolo, začátek v 8.00 hod, pořádá ŠD ZŠ Na Výsluní
 • Pythagoriáda, okresní kolo matematické soutěže, pedagog. dopr. p. Bartošová

7. května  středa

 • školní kolo vědomostní soutěže "Poznej své město", vyhlašovatel Patrioti města UB, třída V.A

8. května čtvrtek

 • Den vítězství

9. května pátek

 • ředitelské volno

12. května pondělí

 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída VII.B, 3. - 4. hod třída VIII.A

13. května úterýc

13. - 18. května

 • vzdělávací zájezd do Itálie, výběr žáků 2. stupně, organizace p. uč. Vojtík, pedagog. dopr. p. uč. Chovancová

14 května středa

 • okresní kolo v malování, Uh. Hradiště, pedagog. dopr. p. Janů

15. května čtvrtek

 • poznávací exkurze do Prahy, výběr žáků 6. - 7. ročníku, organizace p. uč. Mikulášek, pedagog. dopr. p. Janů

19. - 23. května

 • projekt Comenius, výjezd do partnerské školy v Litvě, výběr žáků, pedagog. dopr. p. uč. Josefíková, p. řed. Bistrá

20. května úterý

 • školní výlet tříd V.A, VI.A, ranč Všemina, organizace p. uč. Kryštofová, p. uč. Chernelová
 • školní výlet třídy II.A, ranč Nevada, organizace p. uč. Malý
 • návštěva kina, filmové představení Bella a Sebastian, ŠD

21. května středa

 • fotografování tříd, PHOTODIENST Brno, cena foto tříd 20 Kč, cena skupinkové foto 15 Kč

22. května čtvrtek

 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída V.A, 3. - 4. hod třída VI.A
 • regionální kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, areál DH při ZŠ Na Výsluní UB, pedagog. dopr. p. uč. Janča

23. května pátek

 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída VI.B, 3. - 4. hod třída IX.A

26. května pondělí

 • školní výlet tříd I.A + III.A, archeoskanzen Modrá, Velehrad, organizace p. uč. Žáková, p. Uč. Hrubošová

27. května úterý

 • program prevence kriminality, Probační a mediační služba Zlín, pro žáky 9. ročníku od 9.00 - 11.30 hod, pedagog. dopr. p. uč. Janča

27. - 29.května

 • cyklovýlet třídy VI.B, Ostrožská Nová Ves - Baťův kanál, organizace p. uč. Chovancová,  p. řeď. Bistrá

28. května středa

 • sportovní soutěž v atletice pro žáky 1. stupně, stadion při ZŠ Pod Vinohrady, pedagog. dopr. p. Hrubošová
 • školní výlet třídy IV.A, Verticol Zlín - hrad Lukov, organizace p. uč. Zálešáková

29. - 30. května

 • školní výlet třídy VII.A, Rožnov pod Radhoštěm, organizace p. uč. Láska, pedagog. dopr. p. Janča 

30. května pátek

 • výchovný koncert pro žáky 1. stupně, kino Máj, začátek v 10.00 hod
 • školní výlet třídy VII.B, Bouzov, organizace p. uč. Habáníková, pedagog. dopr. p. Janů
 • veselé soutěže ke Dni dětí, od 13.30 hod na školní zahradě, ŠDDuben 2014

1. dubna úterý

 • konzultační odpoledne

2. dubna středa

 • okresní kolo soutěže v informatice - Word, Staré Město

7. dubna pondělí

 • Eurorebus, pedagog. dopr. p. uč. Láska

8. dubna úterý

 • program primární prevence MADIO, 1.- 2. hod třída VI.B, 3.- 4. hod třída IX.A
 • okresní kolo biologické olympiády
 • turnaj ve vybíjené, Sportovní hala, 1. - 5. ročník pedagog. dopr. p. uč. Zálešáková,
   6. - 7. ročník pedagog. dopr. p. uč. Láska

9. dubna středa

 • program primární prevence MADIO, 1.- 2. hod třída V.A, 3. - 4. hod třída VI.A
 • divadelní představení "Povídejte si, děti", Hudební divadlo dětem, pro žáky 1. - 3. ročníku, začátek v 8.30 hod, DK, vstupné 50 Kč 
 • okresní kolo matematické olympiády, 6. - 7. ročník, Staré Město

10. dubna čtvrtek

 • beseda "O produktech bankovnictví", lektoři České spořitelny, 5. hod třída IX.B, 6. hod třída IX.B

14. dubna pondělí

 • divadelní představení Lucerna, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, třídy VI.A, VI.B, VII.B, začátek v 10.00 hod, vstupné 70 Kč + doprava

15. dubna úterý

 •  pedagogická rada, začátek ve 14. 30 hod ve sborovně
 • velikonoční dílničky pro děti a jejich rodinné příslušníky - ŠD

16. dubna středa - projekt Astrocom


17. - 18. dubna - velikonoční prázdniny


21. dubna pondělí - Velikonoční pondělí


22. - 25. dubna - Týden pro Zemi - ŠD


22. - 23. dubna - přijímací zkoušky na střední školy


23. dubna středa - Den Země, aktivity na Masarykově náměstí pro žáky 1. stupně, brigáda okolo školy na podporu

      svátku Dne Země


24. dubna čtvrtek

 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída VII.B, 3. - 4. hod třída VIII.A

25. dubna pátek

 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída III.A, 3. - 4. hod třída IV.A

29. dubna úterý

 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída IX.B, 3. - 4. hod třída VII.A
 • fotbalový turnaj McDonald s Cup, 1. - 3. ročník, pedagog. dopr. p. uč. Malý

30. dubna středa

 • vědomostní soutěž o historii Uh. Brodu, vyhlašovatel Patrioti města Uh. Brodu, třída V.A, třídní kolo
 • fotbalový turnaj McDonald s Cup, 4. - 5. ročník, pedagog. dopr. p. uč. Láska
 • basketbalový turnaj Memoriál p. Lásky, pedagog. dopr. p. uč. Chovancová, p. uč. Janča
 • čarodějnický rej na školní zahradě od 13.00 hod  - ŠD


Březen 2014

3. - 9. března - jarní prázdniny


11. března úterý

 • konzultační odpoledne
 • štafeta smíšených družstev ve šplhu, od 12.15 hod v tělocvičně SOU stavební, pedagog. dorp .p. uč. Láska

13. března čtvrtek

 • projekt Astrocom - Hvězdný den, 6. a 7. ročník, 9.00 - 13.00 hod, DK, organizace Ing. Rajchl

17. března pondělí

 • družinová soutěž ve zpěvu lidových písní - ŠD

18. března úterý

 • prezentace nakladatelství KLLET - výuka na interaktivní tabuli, od 14.00 hod v učebně I.A, vyučující 1. stupně
 • provozní porada od 15.00 hod ve sborovně

20. března čtvrtek

 • beseda s Uherskobrodským patriotem p. Josefem Kollerem na téma J. A. Komenský, 8. ročník, od 9.00 hod v multimediální učebně
 • okrsková přehlídka žáků školních družin ve zpěvu Zpěváček , od 8.00 hod - ŠD

21. března pátek

 • mezinárodní soutěž Matematický klokan pro žáky 2. - 9. ročníku

24. března pondělí

 • divadelní představení Lucerna, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, pro žáky VI.A, VI.B, VII.B, začátek v 10.00 hod, vstupné 70 Kč + doprava

25. března úterý

 • výukový program "Po stopách J.A.K.", 5. ročník, 8.00 - 10.00 hod v Muzeu J.A.K. v Uh. Brodě, pedagog. dopr. p. uč. Kryštofová
 • třídní schůzky SRPDŠ,  1. stupeň od 15.30 hod v kmenových třídách, 2. stupeň od 16.00 hod v kmenových třídách a kabinetech vyučujících

26. března čtvrtek

 • divadelní představení Nájemníci, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, pro žáky VII.A, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B, začátek v 10.00 hod, vstupné 70 Kč + doprava

27. března čtvrtek

 • krajské kolo dějepisné olympiády, Kroměříž

28. března pátek

 • oslava Dne učitelů


Únor 2014

1. - 28. února

 • testování Mapa školy -SCIO ( možnost vyjádřit se ke spokojenosti/nespokojenosti - rodiče žáků)

4. února úterý

 • zápis žáků do 1. třídy, od 14.00-17.00 hod v prostorách školy

5. února středa

 • okresní kolo olympiády z německého jazyka, organizace p. uč. Josefíková
 • školní kolo přírodovědné olympiády, organizace p. uč. Chovancová

6. únor čtvrtek

 • sálová kopaná Bojkovice, výběr žáků 7. - 9. ročník, pedagog. dopr. p. uč. Janča

7. února pátek

 • preventivní přednášky společnosti "teen challenge", 1. - 2. hod 8. ročník, 3. - 4. hod 7. ročník, 5. - 6. hod 6. ročník,
  multimediální učebna
 • školní kolo chemické olympiády, organizace p. uč. Janča

10. února pondělí

 • školní kolo chemické olympiády, organizace p. uč. Janča

11. února úterý

 • konzultační odpoledne

12. února středa

 • matematická soutěž Pythagoriáda - školní kolo , 5. - 9. ročník, organizace p. uč. Habáníková
 • okresní kol olympiády z anglického

14. února čtvrtek

 • školní kolo recitační soutěže, 1. - 3. ročník od 10.00 hod, 4. - 5. ročník od 11.50 hod v multimediální učebně
 • Valentýnská party od 13.15 hod -  ŠD

18. února úterý

 • prezentace nakladatelství KLLET - výuka na interaktivní tabuli, od 14.00 hod v učebně I.A, vyučující 1. stupně
 • novinky EDu, školení p. Havránek, od 14.30 hod, učebna VYT2, pedagogický sbor
 • náhradní termín uzavření pololetní klasifikace

19. února středa

 • krajské kolo olympiády z anglického jazyka,  kategorie ml. žáci
 • okrskové kolo recitační soutěže, knihovna Uherský Brod

20. února čtvrtek

 • krajské kolo olympiády z anglického jazyka, kategorie st. žáci
 • okresní kolo výtvarné soutěže Paletka - ŠD

23. - 28. února

 • LVVK Velké Karlovice, ubytování hotel Miloňov, výcvik ski areál Machůzky a ski areál  Kyčerka, vedoucí kurzu p. uč. Láska, výcvik p. uč.Chovancová, p. uč. Janča

24. února - 2. března

 • projekt Comenius, mezinárodní setkání žáků v rámci projektu, vedoucí p. řed. Bistrá, p. uč. Josefíková

26. února středa

 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída I.A, 3. - 4. hod třída II.A

27. února čtvrtek

 • program primární prevence MADIO, 1.- 2. hod třída III.A, 3. - 4. hod třída IV.A

28. února pátek

 • karneval pro žáky 1. stupně, od 13.15 hod v tělocvičně školy - ŠD


Leden 2014

6. ledna pondělí

 • zahájení výuky

7. ledna úterý

 • konzultační odpoledne
 • beseda s absolventem Kellnerova gymnázia Jakubem Musilem

       2.vyuč. hod třída V.A, pedagog. doprovod p. uč. Kryštofová

       3.vyuč. hod třídy IX.A,IX.B, pedagog. doprovod p. řed. Bistrá, multimediální učebna

 • program primární prevence MADIO, 1.- 2. hod třída VII.A, 3.- 4. hod třída VIII.B

9. ledna čtvrtek

 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída IX.B

10. ledna pátek

 • finále dovednostní soutěže SOŠ Staré Město, účast žáci T. Hasoň a E. Popelka

10. - 11. ledna

 • volby do Senátu ČR, sborovna školy

15. ledna středa

 • program primární prevence MADIO, 1. - 2. hod třída V.A, 3. - 4. hod třída VI.A

17. - 18. ledna

 • volby do senátu ČR, sborovna školy

21. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14. 30 hod ve sborovně školy

23. ledna čtvrtek

 • ukázka SOŠ Ochrany osob a majetku, 1. - 4. hod v tělocvičně školy, pro žáky 9. ročníku
 • školní kolo olympiády z Aj, od 9.00 hod, organizace p. uč. Chmelinová, p. uč. Šojdrová

28. ledna úterý

 • ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků, organizace p. uč.Žáková

29. ledna středa

 • výukový pořad "Mexiko - záhada starých Májů" pro žáky 6. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 11.30 hod,
 • vstupné 40 Kč,  po návratu ukončení výuky - oběd, 9. ročník odpolední  výuka podle rozvrhu                   

30. ledna čtvrtek

 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky
 •         1. ročník        - 4. vyuč. hod
 •         2. - 5. ročník  - 5. vyuč. hod
 •         6. - 9. ročník  - 6. vyuč. hod
 •    Odpolední výuky odpadá.

31. ledna pátek

 • jednodenní pololetní prázdniny pro žáky
 • školení ICT - digitalizace nové jazykové učebny - učitelé 1.stupně a učitelé cizích jazyků

Prosinec 2013

2. prosince pondělí

 • školní kolo olympiády z českého jazyka, 2-3. vyuč. hod, organizace p. uč. Šojdrová

4. prosince středa

 • beseda s Ing. Rajchlem - třídy IX.A,IX.B, od 9.00 hod v multimediální učebně, pedagog. dopr. vyučující v hodinách

5. prosince čtvrtek

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně
 • Mikulášské pásmo říkanek a písniček s nadílkou, od 14.00 hod  - ŠD
 • okresní kolu ve florbalu - starší žáci, od 11.00 hod ,pedagog.  dopr. p. uč. Vojtík

6. prosince pátek

 • Stonožková Praha - zájezd žáků do Prahy, výběr žáků, pedagog. doprovod p. řed. Bistrá

10.prosince úterý

 • přednáška MUDr. R. Uzel "Sexuální a reprodukční zdraví" , kino Máj, žáci 8. a 9. ročníku, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • provozní porada od 14.15 hod ve sborovně
 • konzultační odpoledne učitelů od 15.00 - 17.00 hod

11. prosince středa

 • program primární prevence MADIO, 1.-2. hod V.A třída, 3. - 4. hod VI.A třída

12. prosince čtvrtek

 • Vánoční koncert "Od adventu po muzikál"  - vystoupení skupiny Rebel Bend, kino Máj, 4. - 9. ročník, vstupné 40 Kč Začátek koncertu v 10.45 hod, doprovod třídní učitelé.
 • prezentace žáků naší školy na Vánočním jarmarku na náměstí Uh. Brodu od 16.00 - 16.30 hod, pásmo žáků školní družiny, žáků 1. a 2. stupně   

13. prosince pátek

 • Strašpytlování - spaní žáků VI.B ve škole od 19.00 hod, pedagog. dopr. p. uč. Chovancová, p. řed. Bistrá

16. prosince pondělí

 • filmové představení- pohádka "Cesta za Vánoční hvězdou", kino Máj, 1. - 4. ročník, vstupné 60 Kč, začátek v 10.00 hod

17. prosince úterý

 • Vánoční koledování - vystoupení žáků pro zaměstnance školy

18. prosince středa

 • Vánoční bruslení - zimní stadion, od 10.00 - 12.00 hod, pedag. dopr. p. uč. Chovancová, p. uč. Janča. p. uč. Láska,      p. uč. Zálešáková

19. prosince čtvrtek

 • Vánoční Vídeň - poznávací zájezd do Vídně, pedagog. dopr. p. uč. Vojtík, p. Janů
 • exkurze do Brna - poznávací zájezd, třídy VII.B, V.A + výběr VII.A, pedagog. dopr. p. uč. Habáníková, p. uč. Kryštofová, p. uč. Votavová
 • pásmo básniček a koled u vánočního stromečku - ŠD

20. prosince pátek

 • Vánoční besídka žáků 1. stupně - pásmo vánočních koled a básní, od 9.00 hod, organizace p. uč. Hrubošová,            po ukončení následují besídky v kmenových třídách
 • Sportovní den pro žáky 2. stupně, tělocvičny školy, organizace vyučující Tv
 • Ukončení výuky a rozpis obědů: 1. - 3. ročník   v  11.40 hod
 •                                               4. - 5. ročník   ve 12.00 hod
 •                                               6. - 9. ročník dle rozpisu sportovního dne

21. prosince 2013 až 5. ledna 2014  vánoční prázdniny

Výuka začne v pondělí 6. ledna 2014.