Odborné učebny

Laboratoř fyziky a chemie

Učebna je vybavena digestoří s odsáváním výparů, promítacím plátnem, ozvučením a audio-vizuálním centrem. Digitální zdroj el. proudu a napětí je v katedře.


Učebna zeměpisu

V roce 2000/2001 byla díky vedení školy zřízena nová učebna zeměpisu, která má sloužit žákům k dokonalejší a zábavnější výuce. Vybavení bylo provedeno dle návrhu vyučujících předmětu. Žáci sedí v samostatných lavicích a pro lepší práci slouží i polstrované židle, vše ve světle zelené barvě, která učebnu prosvětluje. Čelní stěna je vybavena keramickými tabulemi, které jsou pojízdné a překrývají nainstalované mapy.
Dominantou této učebny je zabudovaná technika, kterou tvoří video a dva televizory s velkou obrazovkou. Nově založená a průběžně doplňovaná videotéka dnes obsahuje 30 kazet pro zeměpis světadílů i pro fyzický zeměpis. 
Učebna je vybavena počítačem s připojením na internet tak, aby žáci mohli zadané programy sledovat projekcí pomocí dataprojektoru.


Jazyková posluchárna


Učebna informatiky


Učebna rodinné výchovy


Velká tělocvična


Posilovna