Kontakty

Kontaktní informace na zaměstnance školy.
Bistrá Dagmar, PaedDr.ředitelka školy, tel.: 572 805 500
dagmar.bistra@zsvysluni.czVotavová Šárka , Mgr.zástupkyně ředitelky, tel.: 572 805 502
sarka.votavova@zsvysluni.cz
Svobodová Dagmarvedoucí vych. školní družiny, 572 805 515
dagmar.svobodova@zsvysluni.cz
Horáčková Dagmarvedoucí školní jídelny, tel.: 572 805 507
dagmar.horackova@zsvysluni.cz
Steinerová Janahospodářka školy, tel.: 572 805 501
jana.steinerova@zsvysluni.cz
Benešová Radka,Mgručitelka 2.st  tel: 572 805 516
radka.benesova@zsvysluni.cz
Bublíková Lenka, Mgr.et Mgr.

třídní učitelka III.A, dyslektický asistent

tel: 572 805 516

lenka.bublikova@zsvysluni.cz
Habáníková Hana, Mgr.třídní učitelka VII.A tel.: 572 805 511
hana.habanikova@zsvysluni.cz
Lečbychová Anna, Mgr.třídní učitelka I.A tel.: 572 805 517
anna.lecbychova@zsvysluni.cz
Krajči Anna, Mgr.třídní učitelka I.B tel.: 572 805 517
anna.krajci@zsvysluni.cz
Hrubošová Renata, Mgr.třídní učitelka IV.A tel.: 572 805 506
renata.hrubosova@zsvysluni.cz
Chovancová Michaela, Mgr.třídní učitelka VIII.B tel.: 572 805 521
michaela.chovancova@zsvysluni.cz
Janča Vítězslav, Mgr.

třídní učitel IX.A, výchovný poradce

tel.: 572 805 508

vitezslav.janca@zsvysluni.cz
Jančová Tatjanaekonomka školy tel.: 572 805 501
tatjana.jancova@zsvysluni.cz
Janů Dana, Mgr.vychovatelka školní družiny tel.: 572 805 505
dana.janu@zsvysluni.cz
Josefíková Marcela, Mgr.učitelka 2.st. tel.: 572 805 518
marcela.josefikova@zsvysluni.cz
Kůdelová Martina,Mgručitelka 2.st tel.: 572 805 518
martina.kudelova@zsvysluni.cz
Němečková Jana, Mgr.třídní učitelka VIII.A tel.: 572 805 521
jana.nemeckova@zsvysluni.cz
Popelková Bahulíková Vladimíraučitelka 2. st. tel.: 572 805 523
vladimira.bahulikova@zsvysluni.cz
Bartošová Lenka administrace tel.: 572 805 503
lenka.bartosova@zsvysluni.cz
Pummerová Martinaadministrace školní jídelny tel.: 572 805 513
martina.pummerova@zsvysluni.cz
Simanová Alžběta,Mgrtřídní učitelka V.A tel.: 572 805 506
alzbeta.simanova@zsvysluni.cz
Smetana Tomáš, Mgr.

učitel 2.st, vedoucí dopravního hřiště

tel.: 572 805 508

tomas.smetana@zsvysluni.cz
Smějsíková Denisa, Ing.asistentka pedagoga tel.: 572 805 521
denisa.smejsikova@zsvysluni.cz
Smržová Monika, Mgr.učitelka 2. st. tel.: 572 805 523
monika.smrzova@zsvysluni.cz
Šmilauerová Ivana
asistentka pedagoga tel.: 572 805 511
ivana.smilauerova@zsvysluni.cz
Šojdrová Martina, Mgr.třídní učitelka VII.B tel.: 572 805 523
martina.sojdrova@zsvysluni.cz
Toralová Kamila
asistentka pedagoga tel.: 572 805 517
kamila.toralova@zsvysluni.cz
Vráblíková Dana,Mgr.třídní učitelka V.A tel.: 572 805 506
dana.vrablikova@zsvysluni.cz
Zimčík Zálešáková Michaela, Mgr.

Librová Hana


třídní učitelka II.A tel.: 572 805 517

vychovatelka školní družiny tel.: 572 805 515
michaela.zalesakova@zsvysluni.cz