(rozvrh platn od 1.9.2018)

 1.A 
(Lebychov Anna)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Lecb

Ma
Lecb

j
Lecb

Vv
Lecb

         

 

t

 

 

j
Lecb

Ma
Lecb

AjN
Bahu

Tv
Lecb

         

 
S
t

 

 

j
Lecb

Ma
Lecb

aS
Lecb

j
Lecb

Hv
Bahu

       

 

t

 

 

j
Lecb

Ma
Lecb

j
Lecb

Tv
Lecb

         

 
P

 

 

Tv
Lecb

j
Lecb

Ma
Lecb

Pv
Lecb

         

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 1.B 
(Kraji Anna)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Kraj

Ma
Kraj

j
Kraj

Pv
Kraj

         

 

t

 

 

j
Kraj

Ma
Kraj

j
Kraj

Tv
Vrab
(F154)

         

 
S
t

 

 

j
Kraj

Ma
Kraj

j
Kraj

aS
Kraj

Vv
Kraj

       

 

t

 

 

j
Kraj

Ma
Kraj

AjN
Kraj

Tv
Vrab
(F154)

         

 
P

 

 

Tv
Vrab
(F154)

j
Kraj

Ma
Kraj

Hv
Kraj

         

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 2.A 
(Zimk Zlekov Michaela)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Zale

Ma
Zale

Tv
Zale
(F153)

aS
Zale

j
Zale

       

 

t

 

 

j
Zale

Ma
Zale

Tv
Zale
(F154)

j
Zale

Pv
Zale

       

 
S
t

 

 

j
Zale

j
Zale

Ma
Zale

aS
Zale

Vv
Bene

       

 

t

 

 

j
Zale

Ma
Zale

AjN
Zale

Tv
Zale
(F153)

         

 
P

 

 

j
Zale

Ma
Zale

j
Zale

Hv
Zale

         

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 3.A 
(Bublkov Lenka)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Bubi

Ma
Bubi

Aj (3Aj1)
Bubi

j
Bubi

Tv
Lecb
(F153)

       

Aj (3Aj2)
Bahu
(E125)

 

t

 

 

j
Bubi

Ma
Bubi

Tv
Lecb
(F153)

aS
Bubi

j
Bubi

       

 
S
t

 

 

j
Bubi

Ma
Bubi

Aj (3Aj1)
Bubi

aS
Bubi

 

Pv
Bubi

Vv
Bubi

   

Aj (3Aj2)
Bahu
(E125)

 

t

 

 

j
Bubi

Ma
Bubi

Aj (3Aj1)
Bubi

 

Tv
Lecb

       

Aj (3Aj2)
Bahu
(E125)

 
P

 

 

j
Bubi

j
Bubi

Ma
Bubi

Hv
Sima

aS
Bubi

       

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 4.A 
(Hruboov Renata)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Hrub

Aj
Hrub

Ma
Hrub
(D95)

Tv
Sima
(F153)

aS
Hrub

       

 

t

 

 

j
Hrub

Ma
Hrub

j
Hrub
(D95)

Tv
Sima
(F153)

aS
Hrub

       

 
S
t

 

 

j
Hrub

Ma
Hrub

Aj
Hrub

j
Hrub

 

Vv
Hrub
(D95)

Pv
Hrub

   

 

t

 

 

j
Hrub

Ma
Hrub

Tv (4+5d)
Sima
(F153)

aS
Hrub
(D95)

Hv
Hrub
(D95)

       

Tv (4+5h)
Smet
(F154)

 
P

 

 

j
Hrub

Aj
Hrub

aS
Hrub

j
Hrub

         

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 5.A 
(Simanov Albta)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Sima

Tv
Sima
(F153)

Ma
Vota

Inf
Haba
(E113)

aS
Sima

       

 

t

 

 

j
Sima

j
Sima

Ma
Vota

Aj
Kude
(D84)

Tv
Sima
(F153)

       

 
S
t

 

 

j
Sima

Ma
Vota

aS
Sima

j
Sima

 

Pv
Sima

Vv
Sima

   

 

t

 

 

j
Sima

Aj
Kude
(D84)

Tv (4+5d)
Sima
(F153)

Ma
Vota

Hv
Sima

       

Tv (4+5h)
Smet
(F154)

 
P

 

 

j
Sima

Ma
Vota

j
Sima

Aj
Kude
(D84)

aS
Sima

       

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 6.A 
(Vrblkov Dana)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Vrab

Aj (6jaz)
Kude
(D84)

D
Smrz
(E138)

P
Chov
(E110)

Vo
Vrab

Tv (Dv)
Chov
(F153)

     

Aj (6nej)
oj.
(D99)

Tv (Chl)
Smet
(F154)

 

t

 

 

Ze
Chov
(E126)

j
Vrab

Nj (6jaz)
Jose
(D99)

Ma
Nme

Hv
Bahu
(E125)

Fy
Jan
(E127)

     

(6nej)
Vrab

 
S
t

 

 

Aj (6jaz)
Kude
(D84)

Ma
Nme

P
Chov
(E110)

D
Smrz
(E138)

j
Vrab

Tv (Dv)
Chov

     

Aj (6nej)
oj.

Tv (Chl)
Smet
(F154)

 

t

 

 

AjK (6jaz)
Kude
(D84)

Nj (6jaz)
Jose
(D99)

Ze
Chov

Fy
Jan
(E127)

Ma
Nme

Inf (6jaz)
Haba
(E113)

     

VSh (6nej)
Smet
(F154)

Ma (6nej)
Nme

VPtm (6nej)
Chov
(E110)

 
P

 

 

Nj (6jaz)
Jose
(D99)

j
Vrab

Aj (6jaz)
Kude
(D84)

Ma
Nme

Vv
Vrab
(E141)

Vv
Vrab
(E141)

     

Inf (6nej)
Haba
(E113)

Aj (6nej)
oj.

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 7.A 
(Habnkov Hana)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Ma
Haba

j
Vota

Aj (7jaz)
Kude
(D84)

D
Bahu
(E138)

 

Hv
Bahu
(E125)

Tv (7tvd)
Bahu
(F153)

   

Tv (7tvh)
Smet
(F154)

 

t

 

 

Fy
Jan
(E127)

Ze
Chov
(E125)

Vv
Bene

Vv
Bene

P
Chov
(E110)

Aj (7Ane)
oj.
(D99)

     

 
S
t

 

 

Ma
Haba

Aj (7Ane)
oj.
(D99)

(7Ane)
Vrab

j
Vota

Inf (7nej)
Haba
(E113)

Vo
Vrab

 

L: Pch (7tvd)
Chov
(E110)

L: Pch (7tvd)
Chov
(E110)

Aj (7jaz)
Kude
(D84)

Nj (7jaz)
Jose
(D99)

AjK (7jaz)
Kude
(D84)

L: Ptm (7Ah)
Jan

L: Ptm (7Ah)
Jan
(D66)

 

t

 

 

Ma
Haba

j
Vota

Aj (7Ane)
oj.
(D84)

VHuv (7nej)
Nme
(E122)

Tv (7tvd)
Bahu
(F153)

D
Bahu
(E138)

     

Nj (7jaz)
Jose
(D99)

Aj (7jaz)
Kude
(D84)

Tv (7tvh)
Smet
(F154)

 
P

 

 

j
Vota
(E125)

P
Chov
(E110)

Ma
Haba

Ze
Chov
(E126)

Fy
Jan

Ma (7Ane)
Haba

     

Nj (7jaz)
Jose
(D99)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 7.B 
(ojdrov Martina)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
oj.

Ma
Haba

Aj (7Bne)
oj.
(D99)

Fy
Jan

 

Vo
Vrab

Tv (7tvh)
Smet
(F154)

   

Aj (7jaz)
Kude
(D84)

Tv (7tvd)
Bahu
(F153)

 

t

 

 

j
oj.

D
Bahu

Ma
Haba

Ze
Chov

Vv
Bene
(E141)

Vv
Bene
(E141)

     

 
S
t

 

 

P
Chov
(E110)

Aj (7jaz)
Kude
(D84)

(7Bne)
oj.

Ma
Haba

AjK (7jaz)
Kude
(D84)

Hv
Bahu
(E125)

 

L: Pch (7tvd)
Chov
(E110)

L: Pch (7tvd)
Chov
(E110)

Nj (7jaz)
Jose
(D99)

Inf (7nej)
Haba
(E113)

S: Ptm (7Bh)
Jan
(D66)

S: Ptm (7Bh)
Jan
(D66)

 

t

 

 

D
Bahu
(E138)

j
oj.

Ma (7Bne)
Haba

Aj (7jaz)
Kude
(D84)

Tv (7tvh)
Smet
(F154)

Aj (7Bne)
oj.
(D99)

     

Nj (7jaz)
Jose
(D99)

VHuv (7nej)
Nme

Tv (7tvd)
Bahu
(F153)

 
P

 

 

Ze
Chov
(E110)

Ma
Haba

Fy
Jan

j
oj.
(E125)

P
Chov
(E110)

Aj (7Bne)
oj.
(D84)

     

Nj (7jaz)
Jose
(D99)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 8.A 
(Chovancov Michaela)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Fy
Jan
(E127)

j
Smrz
(E138)

P
Chov
(E110)

Aj (8ABj)
oj.
(D99)

D
Smrz
(E138)

AjK (8ABj)
oj.
(D99)

     

Nj (8ABn)
Jose
(D84)

VInf (8ABn)
Haba
(E113)

 

t

 

 

j
Smrz
(E138)

Ma
Nme

Vz
Chov

Aj (8ABj)
oj.
(D99)

Nj (8ABj)
Jose
(D84)

Tv (8Tvh)
Smet
(F154)

     

Nj (8ABn)
Jose

Aj (8ABn)
Nme
(E106)

Tv (89td)
Bahu
(F153)

 
S
t

 

 

Nj (8ABj)
Jose
(D99)

Hv
Bahu
(E125)

Ma
Nme

Che
Jan

j
Smrz
(E138)

 

Vv
Bene

Vv
Bene

 

Aj (8ABn)
Nme
(E106)

 

t

 

 

Aj (8ABj)
oj.

Tv (89td)
Bahu
(F154)

Vo
Bist

Sp
Bist

Fy
Jan
(E127)

 

Ma
Nme

Tv (8Tvh)
Smet
(F154)

 

Nj (8ABn)
Jose
(D99)

 
P

 

 

Ze
Kude
(E126)

j
Smrz
(E125)

Nj (8ABj)
Jose
(D99)

D
Smrz
(E138)

Ma
Nme

Che
Jan
(E127)

     

Aj (8ABn)
Nme
(E106)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 8.B 
(Nmekov Jana)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

j
Smrz
(E138)

P
Chov
(E110)

Fy
Jan

Aj (8ABj)
oj.
(D99)

Ze
Kude
(E126)

AjK (8ABj)
oj.
(D99)

 

Vv
Bene

Vv
Bene

Nj (8ABn)
Jose
(D84)

VInf (8ABn)
Haba
(E113)

 

t

 

 

Ma
Nme

j
Smrz
(E138)

Che
Jan
(E127)

Aj (8ABj)
oj.
(D99)

Nj (8ABj)
Jose
(D84)

Tv (8Tvh)
Smet
(F154)

     

Nj (8ABn)
Jose

Aj (8ABn)
Nme

Tv (89td)
Bahu
(F153)

 
S
t

 

 

Nj (8ABj)
Jose
(D99)

j
Smrz
(E138)

D
Smrz
(E138)

Ma
Nme

Vz
Chov

       

Aj (8ABn)
Nme

 

t

 

 

Aj (8ABj)
oj.
(E109)

Tv (89td)
Bahu
(F154)

Ma
Nme

Hv
Bahu
(E125)

 

Vo
Bist

Sp
Bist

Tv (8Tvh)
Smet
(F154)

 

Nj (8ABn)
Jose
(D99)

 
P

 

 

Ma
Nme

Fy
Jan
(E127)

Nj (8ABj)
Jose
(D99)

Che
Jan
(E127)

j
Smrz
(E125)

D
Smrz
(E138)

     

Aj (8ABn)
Nme

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

 9.A 
(Jana Vtzslav)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Nj (9jaz)
Jose
(D99)

Che
Jan

Ma
Haba

Vz
Vrab

Vo
Bist

Sp
Bist

     

Aj (9nej)
Kude
(D84)

 

t

 

Tv (9Tvh)
Jan
(F154)

j
Vrab

Ze
Kude
(E126)

D
Smrz
(E138)

Ma
Haba

AjK (9jaz)
oj.
(D99)

Tv (89td)
Bahu
(F153)

     

VSh (9nej)
Jan
(F154)

 
S
t

 

 

j
Vrab

P
Chov
(E110)

Fy
Jan

Nj (9jaz)
Jose
(D99)

Aj (9jaz)
oj.
(D99)

Inf
Haba
(E113)

 

Hv
Bahu
(E125)

 

Aj (9nej)
Kude
(D84)

Nj (9nej)
Jose

 

t

 

 

j
Vrab

Tv (9Tvh)
Jan
(F153)

Ze
Kude
(E126)

Ma
Haba

Aj (9jaz)
oj.
(D84)

Che
Jan
(E127)

     

Tv (89td)
Bahu
(F154)

Nj (9nej)
Jose
(D99)

 
P

 

 

D
Smrz
(E138)

Nj (9jaz)
Jose
(D99)

j
Vrab
(E125)

Ma
Haba

Aj (9jaz)
oj.
(D99)

P
Chov
(E110)

     

Aj (9nej)
Kude
(D84)

Nj (9nej)
Jose
(D84)

Zpracovno v systmu Bakali