2014 - Partnerství škol Comenius

V únorové výzvě roku 2013 podala naše škola ZŠ Na Výsluní žádost o projekt Comenius u Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v Praze. Cílem projektu je navázat mezinárodní spolupráci mezi evropskými školami, rozvíjet cizojazyčnou komunikaci mezi žáky i učiteli, poznávat podmínky pro vzdělávání na různých místech Evropy, prohlubovat znalosti žáků v oblasti přírody, ekologie a kultury jiných zemí a  v neposlední řadě rozvíjet přátelství mezi dětmi.  O stejný projekt se u svých národních agentur ucházelo dalších osm zahraničních škol. Podání žádosti předcházela přípravná schůzka se zástupci těchto škol v rumunském městě Sibiu v říjnu 2012. V červnu 2013 byla naší škole žádost spolu s  finančním grantem zároveň se školami z Německa, Španělska, Finska, Litvy a Polska schválena. Program projektu nese název „Water Wise“ a zabývá se nepostradatelností vody ve všech životních oblastech a důležitostí její ochrany. Během dvou let jsou naplánovány desítky úkolů týkající se všech vyučovacích předmětů. K tomu každá škola zorganizuje pro zástupce ostatních škol jeden výměnný pobyt.

Výměnný pobyt v Litvě

V termínu od 19. -23. 5. 2014 jsme se zúčastnili v rámci projektu Water – Wise výměnného pobytu v Litvě. Náš český tým se skládal z žáků 7., 8. a 9. tříd s pedagogickým doprovodem paní ředitelky Bistré a paní učitelky Josefíkové. Byli to žáci Michaela Juráková, Alžběta Lukešová, Jan Matulík, Monika Somrová, Hana Zusková, Tereza Chovancová a Silvie Kubáňová. Čekalo nás mnoho zajímavých míst. Ubytováni jsme byli  ve velmi hodných a pohostinných rodinách. První den jsme navštívili lázeňské město Birstonas nedaleko města Prienai, kde se nachází litevská partnerská škola. Druhý den jsme se plavili na lodi do města Nida, kde se nacházejí překrásné písečné duny a pláž patřící Baltskému moři. Během cesty jsme proplouvali Kuronským zálivem, jehož zajímavostí je, že sousedí s částí ruského území. Následující den nás přivítali ve škole, kde jsme se stali součástí výuky a představili jsme všem naši školu a okolí. Předposlední den jsme zavítali do čokoládovny a do hlavního města Vilniusu. V čokoládovně  jsme se dozvěděli, jak se vyrábí pravé čokolády a také jsme si vyzkoušeli vyrobit vlastní cukrovinky. Ve Vilniusu se nás ujal průvodce, který nám ukázal nejrůznější poutní místa a památky. I když jsme za celý pobyt byli unavení, velmi jsme si to užili.

Hanka Zusková, Tereza Chovancová a Silvie Kubáňová 9. třída

Zástupci Comenia u nás na návštěvě

V pořadí druhé setkání proběhlo právě u nás v Uherském Brodě.  Zadání našeho programu byla voda v podobě sněhu, připravili jsme proto dětem i vyučujícím společný lyžařský kurz, kde se většina zahraničních hostů zcela poprvé postavila na lyže.  Týden od 24. – 28. února 2014 ve Velkých Karlovicích jsme naplánovali velmi intenzivně, spojili běžný výcvikový kurz školy s programem cizinců a tím vznikl naprosto ojedinělý projekt trávení společného času nejen v průběhu výuky ale i v době volnočasových aktivit. Večerní zábava pro všechny tak probíhala v anglickém jazyce a věříme, že pobavila a obohatila všechny účastníky kurzu. Zaznívaly však také jazyky všech zúčastněných zemí. V průběhu týdne jsme hostům představili z naší krásné kulturní země skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, lázeňské město Luhačovice, Basiliku ve Velehradu, Strážnici,  historické jádro města Uherského Brodu, samozřejmě jsme se pochlubili krásnou a moderně vybavenou školou, navštívili Muzeum J. A. Komenského, jehož jméno nese samotný projekt, byli jsme slavnostně  přijati u pana starosty. Po náročném týdnu od nás odjíždělo všech 27 dětských i dospělých cizinců nejen s novou dovedností – naučili se lyžovat, s novými poznatky o naší zemi a tradicích, ale i s pocitem, že přes kulturní rozlišnosti jsme navázali cenná přátelství.  Nyní už se všichni těšíme, co pro nás připraví přátelé z Litvy, kam se vybraní žáci se svými učiteli chystají v květnu 2014. Další země pak postupně navštívíme v průběhu následujících dvou let. Je to tedy skvělá motivace pro žáky vynaložit zvýšenou píli při zvládání cizích jazyků.  Velké poděkování patří rodičům našich žáků, kteří dětem ze zahraničí poskytli rodinné zázemí a pohostinnost v době, kdy jsme pobývali v Uherském Brodě a také všem dospělým i žákům, kteří se do různých projektových činností aktivně zapojili.

Mgr. Marcela Josefíková

Návštěva Španělska

V době podzimních prázdnin od 28.10 - 1. 11. 2013 se uskutečnila první schůzka projektu Comenius ve Španělsku. Účastnili se jí zástupci všech zapojených škol, kteří se společně sešli poprvé. Na schůzce byly podrobně naplánovány úkoly a pobyty během celých dvou let a rozděleny úkoly škol, které v projektu schváleny nebyly. Každý zástupce představil svoji školu prostřednictvím prezentace a tištěných materiálů.  Tyto prezentace jsou přístupné na webové stránce TwinSpace a žáci se s nimi ve vyučování v každé škole seznamují. Cesta se uskutečnila z největší části letecky a obsahovala návštěvu hlavního města Madridu a partnerské školy Narciso Alonso Cortes ve městě Valladolid, které je součástí regionu Kastilie a Leon. Jedná se o školu bilinguální, kde se žáci kromě španělštiny učí vybrané předměty v anglickém jazyce. K významným místům v této oblasti patří také starobylé město Segovia s římským akvaduktem, katedrálou a historickým hradem Alcazár, v minulosti oblíbeným sídlem španělských králů. Další navštívenou zajímavostí je přírodní rezervace Duraton River Canyon. Druhá projektová návštěva se uskuteční v naší zemi v únoru a bude to lyžařský výcvikový kurz v Beskydech, kterého se budou účastnit učitelé i žáci všech spolupracujících škol. Na společný pobyt se těšíme.

Mgr. Marcela Josefíková, PaedDr. Dagmar Bistrá

Projekt Comenius byl úspěšně ukončen v roce 2015

Projekt Erasmus plus

Projektová spolupráce se zahraničními školami pokračovala schválením žádosti  v programu Erasmus plus . Projekt měl název " Bullying - Skills that matter beyond borders " a trval od roku 2016 - 2018. Účastnily se ho školy ze Sicílie, Bulharska, Polska, Rumunska a naše škola ZŠ Na výsluní.

                                                                                                             Mgr. Marcela Josefíková